Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

1.847 de posturi pentru cadrele didactice care vor să predea în învăţământul preuniversitar, an şcolar 2013-2014

31.07.2013

Pentru anul școlar 2013-2014, la nivelul județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat pentru concurs 1.847 de posturi pentru cadrele didactice care vor să predea în învățământul preuniversitar.

Astfel, 781 posturi/ catedre sunt complete și 1.066 incomplete. Din cele 781 de posturi didactice complete, 663 sunt vacante, iar 118 sunt rezervate (titularii aflaţi în concediu de creștere a copilului, incapacitate temporară de muncă etc.). 169 de posturi vacante sunt titularizabile (au viabilitate de 4 ani) și propuse pentru angajare pe durată nedeterminată, restul posturilor, 494 vacante și 118 rezervate, fiind netitularizabile (propuse pentru angajare pe durată determinată).

De asemenea, 128 de posturi sunt propuse pentru continuitate în anul școlar următor pentru candidaţii care au obținut minimum nota 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor din 2011/2012 și au acordul consiliilor de administrație ale unităților școlare respective.

Cele mai multe posturi didactice sunt solicitate de unitățile școlare din mediul rural: 1.005, 361 complete și 644 incomplete, iar în mediul urban sunt 842 de posturi, 420 complete și 422 incomplete.

Menționăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă susţinută în profilul postului, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în şedinţe publice organizate în cele șapte centre (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Național Pedagogic „C-tin Brătescu”, Liceul Tehnologic „I.N. Roman”, Colegiul Tehnic „Tomis” și Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand”) în zilele de 9 şi 12 august 2013 (pentru angajare pe perioadă nedeterminată) și 14 august 2013 (pentru angajare pe perioadă determinată).