Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Informaţii publice

Transparența veniturilor salariale (Legea nr. 153/2017)

Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001

Rapoarte privind activitatea de audit intern

Situația achizițiilor publice

Situația BUGETULUI ȘI EXECUȚIA BUGETARĂ

Informare publică (Legea 544/2001)

Pentru mai multe detalii consultaţi: 

Legea 544/ 2001 privind accesul  la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu:

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa;
  • Coordonatele de contact ale ISJ Constanţa, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Documente utile

Formular tip conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamaţie administrativă

Reclamaţie administrativă 2