Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Rezultate Olimpiade si Concursuri

Olimpiada de creativitate științifică

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Universitatea Maritimă din Constanța, organizează etapa judeţeană a Olimpiadei de Creativitate Științifică pentru elevii din gimnaziu şi pentru elevii din liceu în data de 13 iunie 2019 începând cu ora 10:00 la Universitatea Maritimă din Constanța.

Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu universități din România, societăți științifice și organizații profesionale cu rezultate deosebite în domeniul creativității științifice, a inventicii și inovării.

Olimpiada de creativitate ştiinţifică este deschisă elevilor din clasele a V-a – a XII-a (a XIII-a) de la toate formele de învățământ (zi, seral, cu frecvență redusă), din învățământul de stat și particular, teoretic, tehnologic sau vocațional. Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 – 3 elevi, pe două categorii de vârstă, coordonate de un profesor.

Olimpiada de creativitate științifică este organizată pe următoarele secțiuni tematice:

 • Ştiinţe fundamentale (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate);
 • Ştiinţe aplicate (include lucrări din domenii ca inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie, etc.);
 • Aplicații practice, Tehnologia informaţiei (include lucrări din domenii ca știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, Internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.);
 • Robotică (include lucrări din domenii ca sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Elevii vor participa în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care încearcă să rezolve/explice o problemă a societății.

Criteriile de jurizare vor ţine cont de:

 • Activitatea propriu zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat;
 • Respectarea rigurozităţii ştiinţifice şi/sau matematice specifice vârstei și categoriei;
 • Importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu;
 • Nivelul de aprofundare al temei;
 • Nivelul de noutate al proiectului prezentat;
 • Designul standului, structurarea posterului şi activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

 

 

Concursul național de comunicări științifice pentru elevii de liceu la disciplina Biologie

În perioada, 16-19 mai 2019, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează etapa națională a Concursului de comunicări științifice pentru elevii din învățământul liceal la disciplina Biologie.

Aflat la cea de-a XIV-a ediție, Concursul de comunicări ştiinţifice la disciplina biologie reprezintă o nouă modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a realiza forme complementare de învăţare. Astfel, 28 de elevi din 26 de județe și din municipiul București își vor etala aptitudinile de comunicare şi dialog, capacitatea de a gândi selectiv, demonstrând interesul pentru cercetare în domeniul biologiei.

În cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” se va desfășura competiția națională dintre cei 28 de liceeni, activitate care se concretizează prin realizarea/prezentarea de proiecte de cercetare elaborate pe baza temei propuse de participanţi, a unei informări bibliografice şi a activităţilor experimentale.

Participanții își vor dezvolta spiritul de cercetare, de cunoaștere și capacitatea de socializare în contexte nonformale și informale, prin vizite la Complexul Muzeal de Științele ale Naturii din Constanța.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 16 mai 2019, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, începând cu ora 18.00, în prezența reprezentantului Ministerului Educației Naționale, inspector general Traian Șăitan, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Universității „Ovidius” din Constanța.

Informații complete pe site-ul olimpiadei, https://bioct.wordpress.com

 

Olimpiada națională de chimie 2019

În perioada, 21-25 martie 2019, Constanța va fi gazda celei de-a LIII-a ediții a Olimpiadei Naționale de Chimie, competiție organizată de Ministerul Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Timp de cinci zile, 350 de elevi din clasele a VIII-a – a XII-a, din toată țara, își vor pune în valoare creativitatea, gândirea disciplinată, științifică, precum și pasiunea pentru această disciplină.

Programul olimpiadei:

 • Vineri, 22.03.2019, în intervalul orar, 9.00-12.00, se desfășoară proba teoretică, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța;
 • Sâmbătă, 23.03.2019, în intervalul orar, 9.00-12.00, proba practică, în următoarele centre de concurs:
  • Colegiul Comercial „Carol I” Constanța (clasa a VIII-a);
  • Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Farmacie (clasa a IX-a și a X-a);
  • Universitatea „Ovidius” Constanța- Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie (clasa a XI-a);
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța (clasa a XII-a).
 • Duminică, 24.03.2019, în intervalul orar, 9.00 – 14.00, proba de baraj la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. În cadrul acestei probe, va avea loc selecția lotului național lărgit de chimie care, în urma pregătirii și selecției, va participa la etapa internațională a olimpiadei de chimie.

Deschiderea oficială a competiției va avea loc joi, 21 martie 2019, ora 18.00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța, în prezența reprezentanților Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Universității „Ovidius” din Constanța, Instituției Prefectului, Primăriei Municipiului Constanța și a partenerilor implicați în organizarea și desfășurarea în condiții optime a olimpiadei.

Luni, 25 martie 2019, la ora 14.00, cei mai buni dintre cei buni vor fi premiați de către Ministerul Educației Naționale și de sponsorii competiției naționale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța.

Informații complete pe site-ul olimpiadei, https://sites.google.com/view/onch2019cta

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ 2018

În perioada 1-5 septembrie 2018, se desfășoară la Constanța, cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectură, competiție inițiată și organizată de Ministerul Educației Naționale ce vizează abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață.

Competiția va reuni 61 de elevi din România, Cipru, Ucraina, Republica Moldova și Qatar cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, alături de 27 de profesori însoțitori şi 30 de membri ai Comisiei centrale. Elevii pasionați de lectură, cu achiziții culturale de nivel ridicat au prilejul de a-și dovedi, pe parcursul acestor zile, abilitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale, prin înţelegerea textelor, prin capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii, în scris sau în cadrul dezbaterii. Olimpiada se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire, potrivit competențelor de lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile competiționale internaționale:

 • nivelul 1- de antrenament – 13-15 ani – (clasele VII -VIII) – gimnaziu;
 • nivelul 2 – 15-17 ani (clasele IX – X) – liceu;
 • nivelul 3 – 17-19 ani (clasele XI-XII)- liceu.

Proba scrisă se va desfășura, pe parcursul a trei ore, luni, 3 septembrie, începând cu ora 11.00, la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța și va fi precedată, în cursul zilei de duminică, de cursuri susținute de prof. univ. dr. habil Angelo Mitchievici, prof. univ. dr. Marina Capbun și conf. univ. dr. Alina Buzatu, cadre didactice ale Universității „Ovidius” Constanța.

Festivitatea de deschidere a olimpiadei, a cărei temă din această ediție este prietenia, va avea loc sâmbătă, 1 septembrie 2018, la Centrul Cultural Multifuncțional „Jean Constantin”, începând cu ora 17.00, iar premierea celor mai buni elevi este programată marți, 4 septembrie 2018, ora 17.00. La ediția din acest an, Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța, Editura Art și Banca BRD vor oferi premii elevilor care se vor situa pe primele locuri.

Pentru elevi, au fost pregătite activități recreative, de socializare, seri culturale, vizite la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și la Paradis Land din Neptun. Participanții la Olimpiada internațională de lectură vor fi însoțiți de elevi voluntari constănțeni de la TEAM.

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE AGRICULTURĂ

În perioada 2-6 aprilie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează Olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a de la profilul Resurse naturale și protecția mediului,  domeniul AGRICULTURĂ/creșterea animalelor/cultura plantelor.

Participă 115 de elevi din toate judeţele ţării, însoţiţi de profesori, precum şi 20 de profesori evaluatori în comisia naţională, al cărei președinte este un reprezentant al Universității ”Ovidius” din Constanța, de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole.

Cele două probe de concurs (teoretică şi practică) se vor desfășura la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” din Constanța, în data de 3 aprilie și la Colegiul Tehnic ”Pontica” din Constanța, în data de 5 aprilie 2018.

Deschiderea festivă va avea loc la Palatul Copiilor Constanța, luni, 2 aprilie, ora 17.00, în prezența autorităților locale, a fermierilor și a operatorilor economici din domeniu care se vor implica în premierea celor mai buni dintre competitori.

Participanții vor avea posibilitatea de a vizita ferme agricole de referință, dar și principalele obiective turistice din municipiul și județul Constanța.

Dorim mult succes tuturor participanților !

Informații suplimentare pe site-ul olimpiadei http://www.colegiulpontica.ro/olimpiade.html

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTA ACTORULUI

Pasiunea pentru artă și preocuparea pentru frumos reprezintă azi statutul privilegiat al teatrului în rândul științelor umaniste, simbol al exersării creativității și manifestării autentice a personalității artistice.

Într-o societate în care prezentul este ancorat într-o continuă efervescență, rolul școlii devine cu atât mai important în capacitatea sa de a dezvolta calitățile morale, artistice și fizice ale membrilor societății. Necesitatea unei educații orientate tot mai mult spre formarea şi dezvoltarea creativităȚii, unde artele și preocuparea pentru frumos să constituie o constantă prioritate, poate conduce la dezvoltarea suportului nostru spiritual, poate singurul responsabil cu îmbogățirea calitativă a vieții noastre.

În acest context, Ministerul Educației Naționale a stabilit anul acesta, în premieră, ca Olimpiada Națională de Arta Actorului să se desfășoare la Constanța. Este un eveniment cultural de anvergură, o clară oportunitate oferită județului nostru în vederea promovării acestui domeniu de activitate, precum și a imaginii județului Constanța în rândul participanților, elevi și profesori din întreaga țară.

Competiția se va desfășura la Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța, în perioada 1- 4 aprilie 2018, cu participarea unui număr de 150 de elevi și cadre didactice din toate județele țării.

Programul Olimpiadei Naționale de Arta Actorului este:

 • luni, 2 aprilie 2018, ora 9.00, la Colegiul de Arte Regina Maria Constanța, Sala Sergiu Celibidache– festivitatea de deschidere;
 • 2- 3 aprilie 2018, concursul pe secţiuni: individual și spectacol trupe;
 • miercuri, 4 aprilie 2018, ora 14.30, la Colegiul de Arte Regina Maria Constanța, Sala Sergiu Celibidache – festivitatea de premiere.

Dorim tuturor participanților ca scena Colegiului de Arte Regina Maria Constanța să le ofere inspirație și încredere în alegerea pe care au făcut-o: Arta Actorului. Mult succes!

 

 

Informații pe site-ul olimpiadei la adresa http://www.cnareginamaria.ro/arta-actorului/

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

În perioada 2-6 aprilie 2018, pentru prima dată, Constanța va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare – Olimpiada națională de limba engleză.

Competiția va reuni peste 300 de elevi din toată țara alături de 44 profesori însoțitori şi 37 membri ai Comisiei centrale. Programul olimpiadei debutează în data de 2 aprilie cu festivitatea de deschidere, la ora 18.00, la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”.

Concursul propriu-zis se derulează în două zile. În prima zi, 3 aprilie,  la Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” vor avea loc probele scrise: prima probă, Use of Englishprogramată pentru intervalul orar 10.00 – 11.30, urmată de elementul de noutate a ediției de anul acesta, proba integrată (Integrated Skills) în intervalul orar 12.30-14.00.  Cea de-a doua zi este dedicată probei orale, gazda fiind Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”.
Ziua de joi, 5 aprilie, se va încheia cu festivitatea de premiere, programată pentru intervalul orar 19.30-20.30.

Le dorim succes tuturor participanților!

 

Informații pe site-ul olimpiadei la adresa https://sites.google.com/site/onle2018constanta

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ – secțiunea liceu

În perioada 28 martie – 02 aprilie 2018 județul Constanța va fi gazdă pentru Olimpiada Națională de Informatică secțiunea liceu.

Suntem mândri că Ministerul Educaţiei Naționale, ţinând cont de numeroasele rezultate meritorii obţinute de elevii constănţeni la olimpiadele și concursurile naţionale și internaționale de informatică, acordă încredere Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa prin atribuirea organizării Olimpiadei Naţionale de Informatică pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Olimpiada Națională de Informatică este un eveniment de amploare care va aduce în oraşul nostru peste 450 participanţi, elevi, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale.

Deschiderea oficială a olimpiadei va avea loc miercuri, 28 martie 2018, la ora 18.00, la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța.

Probele de concurs vor avea loc joi, 29 martie și vineri, 30 martie, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, festivitatea de premiere fiind programată sâmbătă, 31 martie, la ora 9.30, la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”.

Duminică, 1 aprilie, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, se va desfășura proba de baraj pentru selecția în lotul național lărgit, în vederea participării la competițiile internaționale de specialitate.

Urăm succes tuturor participanților!

Informații pe site-ul olimpiadei la adresa http://oni2018.liceulovidius.ro

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ – FAZA JUDEȚEANĂ – REZULTATE FINALE

Atașăm rezultatele finale ale Olimpiadei de lingvistică, faza județeană 2015.

Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele obținute și profesorilor care i-au pregătit.

REZULTATE FINALE cks V-VI

REZULTATE FINALE cks VII-VIII

REZULTATE FINALE cis IX-X

REZULTATE FINALE cis XI-XII

← Older
1 2