Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Olimpiada de creativitate științifică

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Universitatea Maritimă din Constanța, organizează etapa judeţeană a Olimpiadei de Creativitate Științifică pentru elevii din gimnaziu şi pentru elevii din liceu în data de 13 iunie 2019 începând cu ora 10:00 la Universitatea Maritimă din Constanța.

Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu universități din România, societăți științifice și organizații profesionale cu rezultate deosebite în domeniul creativității științifice, a inventicii și inovării.

Olimpiada de creativitate ştiinţifică este deschisă elevilor din clasele a V-a – a XII-a (a XIII-a) de la toate formele de învățământ (zi, seral, cu frecvență redusă), din învățământul de stat și particular, teoretic, tehnologic sau vocațional. Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 – 3 elevi, pe două categorii de vârstă, coordonate de un profesor.

Olimpiada de creativitate științifică este organizată pe următoarele secțiuni tematice:

  • Ştiinţe fundamentale (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate);
  • Ştiinţe aplicate (include lucrări din domenii ca inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie, etc.);
  • Aplicații practice, Tehnologia informaţiei (include lucrări din domenii ca știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, Internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.);
  • Robotică (include lucrări din domenii ca sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Elevii vor participa în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care încearcă să rezolve/explice o problemă a societății.

Criteriile de jurizare vor ţine cont de:

  • Activitatea propriu zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat;
  • Respectarea rigurozităţii ştiinţifice şi/sau matematice specifice vârstei și categoriei;
  • Importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu;
  • Nivelul de aprofundare al temei;
  • Nivelul de noutate al proiectului prezentat;
  • Designul standului, structurarea posterului şi activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.