Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

14 noiembrie, Ziua Dobrogei

Astăzi, se împlinesc 142 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă. Pentru spațiul României dintre Dunăre şi Marea Meagră- Dobrogea- ziua de 14 noiembrie 1878 are aceeași semnificație patrimonial-afectivă și istorică, în suita evoluției sale moderne și a ansamblului neamului nostru, precum o au zilele de 27 martie 1918 pentru Basarabia, 28 noiembrie 1918 pentru Bucovina de nord, respectiv 1 decembrie 1918 pentru Transilvania (devenită, din 1990 și Ziua Națională a României). 14 noiembrie – este data ce reprezintă una dintre bornele istorice care marchează făurirea Statului Român Modern- născut prin Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, și împlinit prin Marea Unire din 1919. Începând cu anul 2015, românii celebrează, în data de 14 noiembrie, Ziua Dobrogei, în amintirea momentului istoric din 1878 când Dobrogea a revenit la teritoriul naţional. Potrivit legii 230/2015, sărbătorirea anuală a Zilei Dobrogei poate fi marcată de autorităţile centrale şi locale, de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.
Unirea Dobrogei cu România a avut loc în urma războiului de independenţă din 1877-1878 şi consfinţită prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878. În data de 14 noiembrie, Regele Carol I adresa următoarea proclamaţie către dobrogeni:
„Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte.
Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă…
Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire. Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii. În curând provincia voastră, pe cale constituţională, va primi o organizaţie definitivă, care va ţine seama de trebuinţele şi moravurile voastre, care va aşeza pe temelii statornicite poziţia voastră cetăţenească. Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră.”
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice. Filiala Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” filiala Constanța, lansează cu ocazia Zilei Dobrogei, Proiectul Educațional ISTORIA – LECȚII DE VIAȚĂ, cu câteva oferte de activități interactive online și fizic, din domeniul științific, dar și cultural-artistic, la care dorim să implicăm mulți iubitori ai istoriei naționale! Activitățile sunt în format concurs (chestionar de cunoștințe istorice de bază sau de creații artistice și literare), competiții sportive ori de interpretare vocală, toate dedicate marilor evenimente din istoria României.