Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

77, 36 % dintre absolvenții de clasa a VIII-a au obținut medii peste 5 la Evaluarea Națională

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015, după soluţionarea contestaţiilor depuseConform datelor, 4.332 de elevi (77,36 %)  au obținut note peste 5.00 la cele două discipline de examen.

La disciplina Limba şi Literatura Română, înainte de contestaţii, 4.771 absolvenţi de clasa a VIII-a (85,00%) au obţinut note peste 5.00, iar după contestaţii, 4.773 candidaţi (85,03%). La Matematică, înainte de contestaţii,, au obţinut note peste 5.00 3.963 de candidaţi (70,78%), iar după contestaţii, 3.964 de candidaţi (70,79%).

La  disciplina Limba şi literatura română, din totalul celor 579 de contestaţii înregistrate, nota s-a modificat doar pentru 192 de lucrări (pentru 171 lucrări a crescut și pentru 21 s-a micşorat), iar la  Matematică, din totalul de 235 de contestații, nota s-a modificat  pentru 28 de lucrări (16 note au înregistrat o creștere,  iar 12,  o scădere). Comparativ cu  rezultatele Evaluării Naționale din 2014 (68,41 % procentul mediilor peste 5.00), în acest an s-a înregistrat o creștere cu 8,95 %.

Rezultatele de la Evaluarea Națională pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandFromJudAlfa.aspx?Jud=15&PageN=1

După afișarea rezultatelor finale, candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea proprie / lucrările proprii. Cererea-tip se depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța miercuri, 1 iulie 2015, între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00. Programarea candidaților pentru vizualizarea lucrării / lucrărilor scrise proprii se va afișa la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța vineri, 3 iulie 2015, ora 12.00. Vizualizarea lucrării nu poate conduce la reevaluarea lucrării și / sau modificarea notei finale.

Înscrierea în învățământul liceal se va face în perioada 3 – 7 iulie a.c., când absolvenţii clasei a VIII-a vor completa în fișele de înscriere opţiunile pentru unitatea de învățământ în care doresc să-și continue studiile. Elevii vor fi repartizaţi computerizat pe 14 iulie 2015, iar pe 15 iulie  vor fi afișate rezultatele repartizării și lista cu locurile neocupate în liceele din judeţ
Admiterea în învăţământul liceal se face pe baza mediei aritmetice dintre media celor patru ani de gimnaziu, cu o pondere de 25% şi media obţinută la Evaluarea Naţională, cu o pondere de 75%.