Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

Ședință publică de repartizare – 9 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic, Comisia județeană de mobilitate organizează la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, în 9 SEPTEMBRIE 2015, ședința publică de repartizare pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante și rezervate din învățământul preuniversitar, după cum urmează:

1. art. 94 alin. (4) din Metodologie
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma incompletă, conform art. 90;
e) candidați repartizați după concursul din sesiunea 2015 și candidați repartizați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2014, 2013 și/sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
g) specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare și personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămași neîncadrați, în ordinea descrescătoare a punctajului;
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
i) personalul didactic pensionat calificat, care depășește cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. art.. 96 alin. (2) din Metodologie
a) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidați angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform art. 8 alin. (3) – institutori cu dublă specializare;
b) candidați care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) candidați prevăzuți la art. 84 alin. (13) – numite ca titular în urma concursului 2015 sau repartizate pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea Educației Naționale -, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
d) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
e) candidați care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor.

Programarea pe ore și discipline poate fi consultată aici.