Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Conferința de lansare a Proiectului ”Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile –Energy Smart”

Inspectoratul Școlar Județean Constanța lansează joi, 27 august 2015, la Complex Palas Pelican din Mamaia, proiectul „Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile –Energy Smart”.

Proiectul va fi derulat pe parcursul a 5 luni de zile de un parteneriat format din două instituții publice, care desfășoară activități relevante în domeniul educației precum și al oferirii de cunoștințe și competențe în aria dezvoltării durabile – Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Universitatea “Ovidius” din Constanța – alături de un partener privat – S.C. Power Net Consulting S.R.L. – , cu expertiză în domeniul instruirii și al creării de servicii inovative.

La eveniment participă inspectorul şcolar general al I.S.J. Constanța, prof. Zoia Gabriela Bucovală, managerul de proiect, prof. Anca Iuliana Dragomir, rectorul Universității”Ovidius” din Constanța prof. univ. dr. Sorin Rugină, conf. univ. dr. Răducu Popescu de la Universitatea “Ovidius” din Constanța, Elena Dochie de la S.C. Power Net Consulting S.R.L., precum și reprezentanți ai unităților de învățământ preuniversitar.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dobândirea de competențe cheie pentru un număr de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și primar, prin promovarea dezvoltării durabile și participarea la concursul tematic Energy Smart în județul Constanța.

Implementarea activității școlare extracurriculare de dezvoltare durabilă – Energy Smart – nu se limitează la orizontul de timp alocat proiectului, ci va putea continua pe tot parcursul anului școlar 2015-2016. Activitatea extracurriculară cu modulul Energy Smart și concursul județean vor fi incluse și în oferta educațională județeană a următorilor ani școlari, ca elemente de sustenabilitate. De asemenea, instrumentele inovative cu caracter auxiliar vor constitui suport de învățare pentru elevii de la toate nivelurile de învățământ primar-gimnazial-liceal.

Proiectul propune școlilor activități cu grad maxim de noutate, perfect armonizate cu noile tendințe și inovații ale învățării în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă. Astfel, elevilor din grupul – țintă le vor fi asigurate procese de învățare activă și participativă, care vor susține formarea și dezvoltarea competențelor privind gândirea critică și sistemică, clarificarea propriilor valori, imaginarea unui viitor pozitiv și viabil, rezolvarea problemelor prin învățarea aplicată, ori gândirea relației dintre tradiție și inovare, în spiritul dialecticii.

Prin obiectivele specifice, proiectul contribuie la dezvoltarea și diversificarea ofertelor educaționale și de formare inițială, precum și la formarea de comportamente care să reflecte valori morale, precum: respectul față de natură, grija față de comunitatea locală și națională, cooperarea cu ceilalți pentru soluționarea problemelor de natură ecologică, responsabilitatea față de ceilalți și față de natură, etc.
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012, privind eficiența energetică obligă statele membre în luarea de măsuri sustenabile pentru asigurarea reducerii consumului de energie la nivel național, cu 20% până în anul 2020. În aceste condiții, activitățile educative cu elevii reprezintă un punct de cotitură în atingerea indicatorilor de țară.