Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2019

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Înscrierea candidaților
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2019
  • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019 : 30 – 31 mai 2019 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, conform programului (click aici). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • absolvenții 2019 : 10 – 12 iulie 2019, între orele 10.00 – 13.00. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/licență/master) și/sau a pregătirii psihopedagogice (nivel I/II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.  Absolvenții promoției 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
 • În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Metodologia-cadru, pentru candidații care nu sunt absolvenți 2019 și nu au validat fișa de înscriere în perioada 30 – 31 mai înscrierea la concurs este anulată.
 • Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului de susținere a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
 • Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
 • Proba scrisă
  • 17 iulie 2019

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE

 • Ședință publică 31 iulie 2019 – participă toți candidații, indiferent de statutul acestora, care au obținut min. nota 7 (șapte) la inspecția specială/proba practică (în județul Constanța) și la proba scrisă (indiferent de județ) – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
 • Ședință publică 1 august 2019 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) la inspecția specială/proba practică (în județul Constanța) și la proba scrisă (indiferent de județ) – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
 • Ședință publică 22 august 2019 – participă numai candidații care au obținut minimum media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 31 iulie 2019, având prioritate candidații care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2019 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar
 • Ședință publică 26 august 2019 – participă;
  • candidații care au obținut min. nota 5 (cinci) la inspecția specială/proba practică (susținută în județul Constanța) și la proba scrisă (indiferent de județul în care a fost susținută)
  • candidații care au susținut ambele probe de concurs în alte județe, au obținut min. nota 5 (cinci) la fiecare dintre ele și au rămas nerepartizați – pentru a fi luați în evidență, acești candidați au obligația de a depune la registratura inspectoratului școlar, în data de 23 august, o cerere însoțită de copii ale actelor de studii și certificatelor de obținere a gradelor didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei județene/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului din județul în care au susținut concurs
  • Program ședință publică
 • Ședință publică 27 august 2019 – participă:
  • candidații care au obținut min. nota 5 (cinci) la ambele probe ale concursului, care solicită repartizare pe a doua specializare – pentru a fi luați în evidență, acești candidați depun o cerere  (model cerere de repartizare pe a doua specializare) la registratura inspectoratului școlar în perioada 19-23 august 2019
  • candidații care au renunțat la posturile pe care au fost repartizați în ședințele anterioare și solicită o nouă repartizare – pentru a fi luați în evidență, acești candidați depun o declarație (model declarație de renunțare la repartizare) la registratura inspectoratului școlar în perioada 19-23 august 2019
  • Program ședință publică
 • Ședință publică 30 august 2019 – participă:
  • candidații care au obținut min. nota 5 (cinci) la ambele probe ale concursului, rămași nerepartizați în ședințele anterioare sau repartizați pe norme incomplete
  • Program ședință publică
 • Ședință publică 6 septembrie 2019 – participă:
  • candidații care au obținut min. nota 5 (cinci) la ambele probe ale concursului, rămași nerepartizați în ședințele anterioare sau repartizați pe norme incomplete
  • Program ședință publică

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA PRACTICĂ/ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ

PROBA SCRISĂ 

 • Centre de concurs
 • Repartizarea candidaților
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Subiecte și bareme
 • Rezultatele se afișează marți, 23 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 23 iulie 2019, până la ora 21.00 și miercuri, 24 iulie 2019, între orele 9.00 – 15.00.
 • Rezultatele finale se afișează marți, 30 iulie 2019, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs, și rămân afișate cel mult 30 de zile.

 

DOCUMENTE COMISII