Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

Concurs și testare pentru ocuparea posturilor didactice

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează, în perioada 1-9 septembrie 2015, concurs și testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase neocupate în urma ședințelor publice de repartizare.

Concursul constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare. La concurs se pot înscrie candidați cu studii corespunzătoare postului solicitat (pregătire științifică și psihopedagogică) care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015. Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare, în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar: durata de redactare a lucrării scrise 4 (patru) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (3 x nota scris + nota inspecție sau probă practică) / 4 .

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. La testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului, durata de redactare fiind de 3 (trei) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (2 x nota scris + nota interviu) / 3.

Centrul de concurs/testare: Școala Gimnazială nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanța
Calendar concurs/testare:

1. Înscrierea candidaților la centrul de concurs/testare

 • Marți, 01.09.2015 între 9.00-13.00
 • Miercuri, 02.09.2015 între 9.00-13.00

2. Derularea probelor

 • Joi, 03.09.2015
  • 9.00 – 12.00: proba scrisă din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului
  • 13.00 – 16.00 interviul (conform programării ce va fi afișată în centrul de concurs/testare)
 • Vineri, 04.09.2015
  • 9.00 – 13.00: proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat

3. Afișarea rezultatelor: 

 • Luni, 07.09.2015

4. Depunerea contestațiilor:

 • Luni, 07.09.2015 în intervalul 9.00-11.00
 • Marți, 08.09.2015 în intervalul 9.00-11.00

5. Afișarea rezultatelor finale:

 • Miercuri, 09.09.2015

6. Ședință publică de repartizare:

 • Joi, 10.09.2015