Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Concurs/ testare la nivel județean 2020

În atenția candidaților la concursul/testarea la nivel județean, sesiunea 2020

Concurs / testare judeteană 2020

25.08.2020__CT_Posturi_vacante

LEGISLAȚIE

 • Cap. XIII Concurs județean – organizare și desfășurare

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 • Instrucțiuni înscriere
 • Copertă dosar
 • Cerere înscriere concurs județean
 • Cerere înscriere testare județeană
 • Adeverință netitular concurs
 • Declarație candidat

DOCUMENTE COMISIA JUDEȚEANĂ

 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR RĂMASE VACANTE/VACANTE SESIUNEA 2020 ȘI A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021
 • Procedura Concurs Judetean v1

PROBA PRACTICĂ ÎN PROFILUL POSTULUI

INTERVIU (CANDIDAȚI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE)

Programare interviu_compressed

PROBA SCRISĂ

 • CONCURSUL JUDEȚEAN pentru candidații cu studii corespunzătoare postului va avea loc în data de  01.09.2020, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7  “REMUS OPREANU ” CONSTANȚA ,  situat la  adresa : Strada Adamclisi 4, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA   09.00  
 • Durata de redactare a lucrării este de 4 (patru) ore pentru concursul județean.

 

 • TESTAREA JUDEȚEANĂ și INTERVIUL pentru candidații fără studii corespunzătoare postului vor avea loc în data de 01.09.2020la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38  “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA  09.00
 • Durata de redactare a lucrării este de 3 (trei) ore pentru testarea județeană.
 • Interviul pentru candidații fără studii corespunzătoare postului se va desfășura în data de 01.09.2020 începând cu orele  14.00, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța, după un grafic ce va fi anunțat.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR  07.30 – 8.15.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte  cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
 • Candidații au obligația să poarte masca pe tot parcursul desfășurării probelor.

REZULTATE PROBA SCRISĂ

 • Rezultate înainte de contestații
 • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com în zilele de 01.09.2020 și 02.09.2020 pana la orele 15.00, candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.
 • Rezultate după contestații
  • Candidați cu studii corespunzătoare
  • Rezultate Concurs
  • Candidați fără studii corespunzătoare
 • Rezultate testare

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE