Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar 2013

29.07.2013

1.233 de cadre didactice din judeţul Constanţa din cei 1.315 candidaţi înscrişi au dreptul să participe, marţi, 30 iulie a.c., la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar. Din cei 1.315 candidaţi înscrişi, 42 de cadre didactice nu participă întrucât solicită repartizare cu notele din 2012/2011, iar 40 de fişe nu au fost validate.

La nivelul municipiului Constanţa, s-au constituit şapte (7) centre de examen, organizate pe discipline: Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”- istorie, geografie şi ştiinţe socio-umane, Liceul Teoretic “Ovidius”- limba şi literatura română, limbi moderne şi informatică, Liceul Teoretic “Traian” – matematică şi ştiinţe, Colegiul Naţional Pedagogic “Constantin Brătescu” – învăţământ preşcolar şi primar, Liceul Tehnologic “I.N.Roman”- discipline tehnice de specialitate, Colegiul Tehnic “Tomis”- educaţie fizică şi arte şi Şcoala gimnazială NR. 43 “Ferdinand” – religii, învăţământ special.

Accesul în sălile de examen este permis între orele 8,00 – 9:00, candidaţii având asupra lor cartea de identitate. Proba scrisă începe la ora 10,00, iar timpul de lucru pentru rezolvarea acesteia este de patru ore.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de  ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică pentru a se titulariza (angajare pe perioadă nedeterminată). Cei care obţin nota minimă 5 se pot angaja pe o perioadă determinată.

Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, pe 5 august. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor are loc în intervalul 5-6 august, iar rezultatele finale se afişează pe 8 august.

Prima etapă de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centre de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7.00, pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se face pe 9 august.