Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante în învățământul preuniversitar, 21 iulie 2014

7.05.2014

Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar va avea loc în data de 21 iulie 2014, în cinci centre de concurs, organizate pe discipline: Liceul Teoretic „George Călinescu” (Limba română, limbi moderne, limba latină, limbi materne şi arte), Liceul Teoretic „Ovidius”  (Matematică, fizică, chimie, biologie şi informatică), Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” ( Istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, religie şi educaţie fizică şi învăţământ special), Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” (Educaţie tehnologică, discipline de specialitate) şi Şcoala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” (Învăţământ preşcolar şi primar). Candidaţii se pot înscrie în perioada 7-19 mai 2014, la centrele de concurs.

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, în concordanţă cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice.

Pentru anul şcolar 2014-2015, la nivelul judeţului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a publicat pentru concurs  1.539 de posturi  (705 – urban și 834 – rural) pentru cadrele didactice care vor să predea în învăţământul preuniversitar.

Din cele 705  posturi didactice din mediul urban, 617  sunt vacante şi 88 sunt rezervate (titularii aflaţi în concediu de creştere a copilului, incapacitate temporară de muncă etc.), iar în mediul rural sunt publicate pentru concurs 834 de posturi (795 sunt vacante şi 39, rezervate).