Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Conferinţă de presă, 10 iunie 2013

10.06.2013

IMG_3587

Inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a susţinut luni, 10 iunie a.c., o conferinţă de presă, având pe ordinea de zi două subiecte importante: Examenul naţional de bacalaureat şi Conferinţa Consiliului naţional de etică.

Cu această ocazie, inspectorul şcolar general a prezentat calendarul desfăşurării probelor de competenţe lingvistice şi digitale, situaţii statistice privind candidaţii înscrişi la aceste probe, modul de organizare şi desfăşurare a  examenului de bacalaureat, situaţiile speciale, precum şi noutatea examenului de bacalaureat din acest an, subiecte diferenţiate în funcţie de profil şi specializare.

Totodată, prof. dr. Răducu Popescu  a subliniat că îşi doreşte ca rezultatul final al acestui examen de bacalaureat să reflecte într-o măsură cât mai mare nivelul real al cunoştinţelor elevilor din ciclul liceal: „Suntem preocupaţi de a organiza într-un mod cât se poate de transparent, clar şi corect examenul de bacalaureat. Intenţionăm ca rezultatul final al acestui examen de bacalaureat să reflecte într-o măsură cât mai mare, 100% dacă se poate, nivelul real al cunoştinţelor elevilor din ciclul liceal. Nu ne propunem niciun fel de obiectiv sau de procent.  Vrem ca cei care au învăţat să obţină nota meritată, iar rezultatul să reflecte nivelul cunoştinţelor.”

În privinţa manualelor şcolare digitale inspectorul şcolar general a declarat: „Introducerea manualelor digitale nu presupune dispariţia manualelor tradiţionale. Chiar dacă elevii din clasa I vor avea la dispoziţie manuale digitale, începând cu anul şcolar 2013-2014, totuşi ei vor avea pe bancă şi abecedarul tradiţional. Niciodată, un manual digital nu va înlocui manualul tradiţional. El vine ca o completare a manualului tradiţional.”

Cel de-al doilea subiect de pe ordinea de zi a fost Conferinţa Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, desfăşurată la Constanţa, în perioada 6-8 iunie a.c., la care au participat 38 de delegaţi ai comisiilor judeţene de etică din cadrul Inspectoratelor Judeţene, reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspector Oana Dan, preşedintele Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei, director executiv Alexandru Cumpănaşu.

În cadrul conferinţei au avut loc dezbateri asupra Codului de etică, asupra utilizării şi aplicării acestuia. De asemenea, alegerea preşedintelui a constituit un alt subiect de pe ordinea de zi a conferinţei. În urma votului, noul preşedinte al Consiliului Naţional de Etică este Elena Hanu, profesor de educaţie fizică şi sport  la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa.

Cu acest prilej, prof. Elena Hanu a ţinut să precizeze: „Suntem un organism consultativ independent, fără personalitate juridică, care nu face altceva decât să monitorizeze activitatea, iar din momentul apariţiei codului, fiecare persoană ce funcţionează în sistemul de învăţământ preuniversitar are obligaţia să-şi asume respectarea prevederilor Codului de etică şi normele de conduită morală. Nu vom fi o instituţie care vom aplica sancţiuni, ci un organism care va veghea asupra moralităţii, activităţii normelor şi respectării normelor de conduită morală pentru toate categoriile de personal din învăţământul preuniversitar. Acest obiectiv va funcţiona ca un contract moral pentru toate părţile implicate, furnizori de servicii educaţionale, profesori, inspectori, reprezentanţi ai ONG-urilor, cât şi beneficiari ai sistemului educaţional, elevi şi părinţi”.

La rândul său, inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat: „În calitate de părinte, sper ca acest Consiliu naţional de etică să capete personalitate juridică în cel mai scurt timp, să fie reprezentat în consiliile de administraţie ale Inspectoratelor Şcolare Judeţene, să aibă o capacitate de decizie în a restricţiona accesul la catedră al profesorilor care nu merită acest statut, fie pentru că nu au talent, nu sunt pregătiţi, fie, pur şi simplu, nu au chemare pentru apostolat.”