Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Conferinţă de presă, 12 martie 2014

14.03.2014

DSC01134

Inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a susţinut, miercuri, 12 martie a.c., la Palatul Copiilor, o conferinţă de presă, având ca subiecte pe ordinea de zi: rezultatele simulării de la Evaluarea naţională, aspecte privind învăţământul profesional de 3 ani, dar şi înscrierile în clasa pregătitoare, 2014-2015, prima etapă.

Astfel, rezultatele finale de la simularea Evaluării naţionale, la nivelul judeţului Constanţa, relevă o promovabilitate de 47,4%, la disciplina Limba şi literatura română procentul fiind de 68,4% (medii peste 5), iar la Matematică de 30,1%. Simularea s-a desfăşurat în 170 de unităţi de învăţământ, iar dintre acestea, 54 de unităţi şcolare au înregistrat un procent de promovabilitate mai mare de 50%. La simularea Evaluării naţionale s-au obţinut 9 note de 10 la Limba şi literatura română şi 68 de note de 10 la Matematică.

În conferinţă, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a prezentat presei o serie de măsuri remediale pentru creşterea procentului de promovabilitate: „Vom acţiona în trei direcţii: prima este reprezentată de pregătirea psihologică. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa, elevii de clasa a VIII-a vor participa la şedinţe de pregătire susţinute de profesori psihologi, în perioada martie, aprilie, mai 2014. A doua direcţie implică întâlniri comune cu părinţii claselor a VIII-a, profesorii de specialitate şi diriginţii claselor precum şi discuţii individuale profesori-elevi-părinţi. În cadrul acestor întâlniri vor fi comparate notele obţinute la simulare cu notele obţinute de către elevi în acest an şcolar, atât în semestrul I, cât şi în semestrul al II-lea. Totodată, se va asigura un program de activităţi remediale pe tot parcursul anului la disciplinele matematică şi limba şi literatura română. În cazul elevilor cu rezultate scăzute, se va face o pregătire suplimentară şi diferenţiată. Sunt şcoli constănţene care au cerut să organizeze simulări la nivelul instituţiei de învăţământ tocmai pentru ca elevii să se familiarizeze cu rigorile examenului naţional”.

Tot în cadrul conferinţei, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a explicat, pe scurt, strategia de promovare a învăţământului profesional de 3 ani. „Oferta este de 30 de clase cu aproximativ 824 de locuri în cadrul a 20 de specializări din 11 domenii. Este vorba despre 25 de unităţi şcolare, 19 se află în mediul urban şi şase se află în mediul rural pe cuprinsul întregului judeţ. Se vor parcurge 7 trasee la nivelul judeţului Constanţa, iar în această Caravană vor avea loc discuţii cu diriginţii, cu profesorii aparţinând unităţilor şcolare, cu membrii comunităţilor locale, cu administraţia locală. Urmează să organizăm mai multe evenimente „Săptămâna Meseriilor” – 7 -11 aprilie 2014, „Târgul Meseriilor” – în luna mai 2014 şi, desigur, „Târgul Ofertelor Educaţionale” – 29-30 mai 2014”.

De asemenea, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a evidenţiat modalităţile de recuperare a orelor din săptămâna 27-31 ianuarie 2014: 30% din unităţile şcolare vor recupera sâmbăta, 35% vor recupera pe parcursul semestrului sau prin prelungirea programului de activitate în şcoală, 24% şi-au propus să realizeze acest program de recuperare prin prelungirea cu o oră, iar 11% au introdus o oră pe tot parcursul semestrului.

La conferinţă, s-a mai discutat şi despre proiectul-pilot demarat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa privind reducerea abandonului şcolar, prin care diriginţii şi învăţătorii vor face vizite la domiciliile elevilor care se află în risc de a renunţa la şcoală. „După prima etapă în care s-a fixat grupul-ţintă şi au fost convocaţi părinţii stabilindu-se astfel vizitele la domiciliu cu acordul lor, s-a realizat un grup de 642 de elevi aflaţi în 454 de familii. În luna februarie, s-au realizat 189 de vizite la domiciliu şi 227 de vizite au fost realizate în luna martie. În etapa a doua, ne propunem reducerea numărului de absenţe nemotivate, îmbunătăţirea comportamentului elevilor în mediul şcolar, diminuarea manifestărilor violente, ameliorarea situaţiei la învăţătură în semestrul al II-lea, o comunicare mai bună între şcoală şi familie, implicarea elevilor în activităţi extracurriculare”, a declarat inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu.

Un alt subiect aflat pe ordinea de zi – schimbul de experienţe româno-belgian între studenţii din Belgia şi elevi din România. În perioada 24-26 martie, 12 studenţi belgieni însoţiţi de profesorul lor, Hans Pluym, vor preda în afara orelor de curs, în opt  şcoli şi licee din Constanţa, pe diferite discipline şi, în concordanţă cu programa şcolară.

La finalul conferinţei, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu a subliniat că în organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare s-au implicat 4.451 de cadre didactice şi au participat 28.536 de elevi de la nivelul primar, gimnazial şi liceal, atât din municipiul, cât şi din judeţul Constanţa.

DSC01132