Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Conferinţă de presă, 15 ianuarie 2014

16.01.2014

DSC01077

Inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, a susţinut în data de 15 ianuarie 2014, prima conferinţă de presă din acest an, la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa, având ca subiecte  pe ordinea de zi: rezultatele studiului privind creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ în învăţământul constănţean, din perspectiva părinţilor, simulările examenelor naţionale 2014,  accesarea de fonduri europene, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare.

Astfel, în deschiderea conferinţei, inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, a prezentat presei rezultatele studiului privind creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ în învăţământul constănţean, din perspectiva părinţilor. În baza acestui studiu, au fost chestionaţi 38.761 de părinţi, cu scopul de a  identifica  modalităţile de creştere şi de eficientizare a procesului instructiv-educativ: „Ne interesează foarte mult ceea ce părinţii doresc, felul în care ei văd şcoala şi sugestiile pe care le au dânşii.”, a declarat inspectorul şcolar general.

Aprecierile şi sugestiile referitoare la oferta educaţională a şcolii, la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal venite din partea părinţilor, precum şi concluziile studiului au fost prezentate de către directorul CJRAE, prof. Irina Ermolaev.

În urma constatărilor, inspectorul şcolar general a prezentat planul operaţional: derularea proiectelor de tip „Şcoala Părinţilor”  la nivelul a 150 de unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa, organizarea şi desfăşurarea de întâlniri comune elev – părinţi -cadre didactice de la clasă, la finalul fiecărui semestru, extinderea modelului de bună practică din cadrul proiectului „Parteneriat pentru copilul meu – program  educativ de sprijin pentru elevi cu risc de părăsire timpurie: „Din momentul în care am venit la conducerea ISJ, mi-am propus să construiesc o relaţie strânsă şi constructivă între părinţi-diriginte/educator– directorul unităţii şcolare. Totodată, ne propunem activităţi comune între părinţi-elevi şi toate cadrele didactice pentru realizarea acestei coeziuni şi creşterea nivelului de cunoaştere în ambele sensuri.

Tot în cadrul conferinţei de presă au fost prezentate calendarele desfăşurării simulărilor pentru examenele naţionale (Evaluări Naţionale pentru cls. a –II-a, a –IV-a şi a VI-a, Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a şi examenul de bacalaureat naţional pentru elevii claselor a XI-a şi  a XII-a), precum şi aspecte privind organizarea şi desfăşurarea acestora.

De asemenea, inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu a evidenţiat rezultatele celor 96 de inspecţii desfăşurate, în perioada 20 noiembrie- 20 decembrie 2013, la nivelul învăţământului primar: „Scopul a fost monitorizarea  activităţii didactice a învăţătorilor. Au fost foarte multe aspecte pozitive, dar pe noi ne interesează, îndeosebi, să îmbunătăţim aspectele negative, cum ar fi absenţa abordării diferenţiate pentru elevii cu ritm lent, cu tulburări de învăţare şi CES, folosirea unor auxiliare didactice care nu sunt în concordanţă cu  programele şcolare şi implicarea  insuficientă a  unor părinţi în educaţia elevilor şi în viaţa şcolii, întâlnită cu precădere în mediul rural”.

În aceeaşi conferinţă, s-a adus în atenţia presei implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa în  accesarea fondurilor europene  care, la ora actuală, derulează două proiecte europene „Echilibrul între inteligenţă, emoţii şi fericire – provocare a tinerilor de azi într-o societate europeană instabilă” şi „Incluziune – cooperare – flexibilitate”. Din acest an, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa este beneficiarul a încă două proiecte POSDRU: „Libertatea de a-mi schimba viaţa!” şi „Consiliere şi oportunităţi de reintegrare şi acces liber la educaţie”.

Nu în ultimul, inspectorul şcolar general a prezentat  calendarul  organizării concursurilor şi olimpiadelor şcolare pentru anul şcolar 2014, evidenţiind faptul că în perioada octombrie – decembrie 2013,  7.959 de elevi au participat la cele 21 de competiţii organizate gratuit de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.