Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Joi, 19.11.2020, s-a desfășurat conferința de presă în sistem on-line,
a inspectorului școlar general SORIN MIHAI.

Subiectele puse în discuție în cadrul întâlnirii cu reprezentanții media au fost:

1. Care este metoda prin care o unitate își alege modul de lucru cu elevii/preșcolarii? Unele au limitări, altele sunt plătite. Sunt ele avizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de Inspectoratul Școlar Județean Constanța?
Instituțiile școlare din județul Constanța utilizează diverse platforme: fie cele puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Educației și Cercetării, fie achiziționate de către unitatea de învățământ, în funcție de priorități și de resursele disponibile. Există exemplul Liceului Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud care utilizează platforma Moodle (achiziționată din fonduri proprii) sau al Școlii Gimnaziale George Coșbuc 23 August care beneficiază de programul național Digitaliada. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a recomandat tuturor școlilor înscrierea pe platforma gratuită – Clasa Viitorului, și ca eventuală soluție de rezervă în cazul în care alte programe/ platforme devin inutilizabile, dificil de utilizat sau presupun costuri care nu mai pot fi susținute. Alegerea acestor platforme aparține unității de învățământ, condiția fiind ca acestea să permită monitorizarea activităților de către manager/ inspectori.

2. Părinții din anumite școli au fost solicitați să completeze un formular prin care se obligă să declare că nu înregistrează cursurile transmise on-line și că le vor șterge dacă elevii înregistrează. Cine a impus acest formular și care este scopul lui? Au fost astfel de cazuri?
Există o solicitare din partea Ministerului Educației și Cercetării în acest sens. Declarațiile respective sau faptul că nu se completează formularul respectiv, așa cum precizează și MEC, nu atrage după sine interdicția de a participa la cursurile on-line. Prin intermediul respectivelor declarații unitatea de învățământ deține informații cu privire la opțiunile cadrelor didactice, ale părinților și ale elevilor în direcția modului în care doresc să participe la activitățile de învățare.

3. Cum se realizează practica pentru învățământul profesional în această perioadă?
A fost o discuție și în comisia CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social), am recomandat ca în aceste situații modulele de practică să fie amânate pentru o altă perioadă, atunci când se va putea reveni în unitățile de învățământ. În situația în care acest lucru nu este posibil, cadrul didactic, maistrul prezintă din atelier, prin intermediul dispozitivelor electronice, ceea ce elevul trebuie să cunoască.

4. Câți elevi sunt înscriși în învățământul profesional și dual? Care este ponderea orelor de practică în activitatea acestor elevi?
În județul Constanța, există 161,5 clase de învățământ profesional (3709 elevi) și 12 clase de învățământ profesional dual (294 elevi). În total, sunt 4003 elevi.

Din totalul săptămânilor de activitate școlară, stagiile de practică reprezintă, procentual:
– pentru învățământ profesional:
a) clasa a IX-a: 13% (5 săptămâni/ 150 de ore);
b) clasa a X-a: 24% (9 săptămâni/ 270 de ore);
c) clasa a XI-a: 27% (10 săptămâni/ 300 de ore).
– pentru clasele de liceu tehnologic:
a) clasa a IX-a: 8% (3 săptămâni/ 90 de ore);
b) clasa a X-a: 8% (3 săptămâni/ 90 de ore);
c) clasa a XI-a: 13% (5 săptămâni/ 150 de ore);
d) clasa a XII-a: 15% (5 săptămâni/ 150 de ore).

5. Care este situația copiilor care nu au tablete?
Astăzi se va definitiva centralizarea la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Conform precizărilor Ministerului Educației și Cercetării analiza nu se aplică și la preșcolari deorece aceștia nu trebuie expuși în mediul on-line, ci numai în grupuri închise de comunicare cu părinții. Soluția identificată a fost aceea să se țină legătura cu părinții la o dată și o oră stabilite de comun acord părinte – cadru didactic, astfel încât să existe o comunicare eficientă. Avem o situație centralizată pe fiecare sector, nominal, cu privire la acțiunile pe care le-au avut în vedere managerii școlari și ce implică fiecare activitate cu elevii care nu dispun de mijloace tehnologice de comunicare/ dispozitive. Prin dispozitiv înțelegem orice mijloc care îi permite elevului comunicarea cu cadrul didactic, inclusiv telefonul care are anumite funcții.

Raportarea nominală a elevilor care nu dețin dispozitive electronice care să le permită accesarea activităților de învățare on-line și pentru care se organizează activități de învățare prin alte mijloace/ metode a evidențiat faptul că în județul Constanța există numai 5371 elevi cărora le este necesar un asemenea dispozitiv.

Nu avem informația conform căreia există situații în care într-o familie cu mai mulți copii se utilizează un singur telefon, acela al părinților, telefon care nu este mereu disponibil. Cu toate acestea, precizez că centralizările pe care le realizăm săptămânal vor putea să ne confirme acest aspect, dar, în egală măsură, am convingerea că acești elevi au fost cuprinși și în proiectele care presupun achiziția de dispozitive în perioada următoare.

6. Referitor la Municipiul Constanța, domnul primar a spus că, pentru proiectul pe care îl face Primăria regula va fi primul venit, primul servit. E posibil ca nu toți elevii să primească tablete?
Într-o videoconferință avută cu Ministerul Educației și Cecetării ni s-a pus în vedere că acele fonduri alocate prin OUG 144/2020 pentru achiziționarea de dispositive electronice se vor suplimenta. Așadar, informația clară poate să vă fie furnizată de către Ministerul Educației și Cercetării, dar, mai ales, de către Ministerul Fondurilor Europene. Modul de distribuire a tabletelor de către Primărie nu ține de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Noi am avut o comunicare oficială, atât cu unitățile de învățământ cât și cu administrațiile publice locale, și numai 3 UAT-uri au răspuns că nu vor încheia parteneriate cu unitățile de învățământ din localitățile respective și nu vor depune cereri de finanțare. În aceste cazuri Inspectoratul Școlar Județean Constanța va face demersurile necesare pentru a achiziționa dispozitive pentru elevii din cele 9 unități de învățământ (3 cu personalitate juridică, 6 structuri arondate) de pe raza UAT-urilor respective. Proiectele noastre au în vedere toți elevii din instituțiile școlare, exceptând situațiile de dublă finanțare. De exemplu, dacă avem dispozitive ce vor fi furnizate prin programul Școala de Acasă am exceptat situația respectivă. În cadrul proiectelor vom solicita dispozitive distincte: fie table inteligente, fie tablete sau ceea ce mai este necesar. Încercăm să evităm blocarea finanțării doar pe un tip de dispozitive. În susținerea acestor aspecte vine și exemplul proiectului ROSE- procedura de achiziție a trecut de toate etapele, nefiind contestată, dar în acest moment se încearcă identificarea unui furnizor care să pună la dispoziție toate dispozitivele- 2433 de laptopuri la nivelul județului Constanța. Este un număr foarte mare și cererea pe piață este, la fel, foarte mare. Este de recomandat ca aceste dispozitive să nu fie contorizate împreună sau, cel puțin, să existe furnizori diferiți.

7. Săptămâna trecută așteptați niște echipamente. Care este stadiul?
Au sosit cele 170 de tablete și sunt distribuite în acest moment în județ. Vom reveni cu o situație privind unitățile de învățământ care au beneficiat de aceste dispozitive. De asemenea, aș vrea să menționez că în această săptămână Asociația Dăruiește Aripi și-a exprimat disponibilitatea de a se implica în achiziționarea de mijloace electronice în valoare de 25000 euro. În aceste zile vom analiza împreună 3- 4 instituții școlare către care se poate îndrepta investiția, cu precădere acolo unde există elevi care provin din medii defavorizate. Am avut o discuție și cu o firmă care dorește să rămână momentan anonimă, firmă care se va angaja să sponsorizeze școlile cu 10 table inteligente. Acestea sunt câteva dintre organizațiile care vin în întâmpinarea nevoilor noastre. Există, cu siguranță exemple de bună practică, instituții care au asigurat dispozitive pentru elevi, dar discuțiile au fost purtate în mod direct cu managerii școlari sau UAT-urile și nu neaparat prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

8. Câte cadre didactice prestează în sistem de telemuncă?
Subiectul este amplu și presupune cunoașterea tuturor prevederilor legale specifice acestui sistem de telemuncă. O unitate de învățământ a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța un punct de vedere în acest sens și poziția a fost aceea că telemunca nu s-ar raporta și la unitățile de învățământ. Noi avem, prin OMEC, stabilite activități on-line. Dacă acestea se derulează din unitatea de învățământ nu implică telemuncă. Unii directori au considerat inițial, în mod eronat, că activitățile on-line sunt activități de telemuncă. Terminologia nu presupune o asimilare. Cu toate acestea trebuie să ne asigurăm că instituția școlară dispune de toate resursele necesare pentru susținerea activității on-line din unitate (dispozitive, bandă de internet pentru intervenții concomitente la un număr mare de clase etc.). Modul de desfășurare a procesului de învățare este stabilit la nivelul școlii. Zilele acestea ne-am confruntat cu o situație atipică: un părinte ne-a semnalat că doamna învățătoare utilizează platforma educațională, dar are camera și sonorul oprite iar conținutul informațional îl transmite prin intermediul chat-ului. Teoretic, dumneaei este în activitate on-line de tip sincron, aspect legal, de altfel. Cu toate acestea, trebuie să discutăm și despre semnificațiile morale ale situației. Interesul nostru este acela de a oferi elevilor o activitate didactică de calitate, fie ea și on-line sau chiar cu atât mai mult. Inspectoratul Școlar Județean Constanța încearcă să discute cu respectivul cadru didactic, astfel încât elevii să beneficieze de o învățare corespunzătoare de tip on-line, asumată, prin care copiii să simtă empatia în actul educațional, emoția.

9. Câte tablete a distribuit Ministerul Educației în județul Constanța?
5689 de tablete urmează să ne fie puse la dispoziție pentru a fi distribuite în această lună.

10. Ați început inspecțiile școlare?
În acest moment am solicitat unităților de învățământ orarele cu privire la activitatea elevilor din fiecare școală. Au apărut diverse informații în spațiul public pe care considerăm că le-am clarificat. Cu toate acestea dorim să subliniem că inspecțiile școlare nu presupun utilizarea adreselor de acasă ale profesorilor, participarea inspectorilor/metodiștilor la lecții realizându-se prin intermediul platformei educaționale puse la dispoziție de către unitatea de învățământ. De asemenea, un inspector școlar nu poate participa la ora on-line fără acceptul dat de către unitatea de învățământ pentru a intra pe platforma educațională respectivă. Este important de știut că, atât în situațiile de funcționare față în față a clasei de elevi, cât și în cele de tip on-line cadrul didactic își exprimă acordul pentru a fi inspectat.

Inspectorii școlari își vor desfășura activitatea începând cu săptămâna viitoare, respectând Procedura ISJ care reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a inspecției școlare, conform tuturor prevederilor legale, fără afectarea actului educațional și fără a produce disconfort elevilor și cadrelor didactice. Inspecția nu implică nicio deplasare în unitatea de învățământ și nici la domiciliul cadrelor didactice. Trebuie să se înțeleagă în primul rând că rolul nostru este acela de îndrumare, monitorizare. Această monitorizare se realizează în prezent și de către managerii școlari prin intermediul platformelor educaționale.

Alte precizări:
• În cursul acestei dimineți, în cadrul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a fost numită prin detașare în interesul învățământului pe funcția de director la Liceul Teoretic George Călinescu Constanța doamna prof. Camelia Giuran, cadru didactic titular în această instituție școlară, grad didactic I, membru în Corpul Național de Experți. Doamna a depus acordul, am discutat cu dumneaei, așa cum am procedat și în cazul celorlalte cadre didactice care și-au arătat disponibilitatea de a ocupa această funcție. Discuțiile au urmărit modalitatea în care fiecare vede soluționarea situației de la acest liceu. Perspectiva doamnei prof. Camelia Giuran mi s-a părut a fi cea mai adecvată pentru acest moment.

• Există o comunicare foarte bună și o colaborare puternică în acest moment cu autoritățile județene și locale, fapt care ne încurajează și ne oferă încrederea că lucruile se îndreaptă într-o direcție optimă cu privire la asigurarea dispozitivelor necesare pentru elevii din județ. Am avut zilele acestea o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța pentru extinderea proiectului Școală după școală și vom încuraja unitățile de învățământ să participe la acest proiect atunci când situația o va permite.