Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Joi, 12.11.2020, s-a desfășurat conferința de presă în sistem on-line,
a inspectorului școlar general SORIN MIHAI.

Subiectele puse în discuție în cadrul întâlnirii cu reprezentanții media au fost:
1. Există în școlile din județul Constanța, în mediul rural, probleme cu asigurarea căldurii?
Până în prezent nu au fost semnalate probleme de acest tip în unitățile de învățământ din județul Constanța. De săptămâna viitoare se vor derula ședințe de lucru cu managerii școlari, pe sectoare (luni, marți, miercuri și vineri). În acest sens am solicitat inspectorilor de sector să identifice dacă există probleme în instituțiile școlare sau situații specifice legate de perioada pandemică în care suntem.

2. Care mai este situația de la Liceul Teoretic George Călinescu Constanța?
În prezent, departamentul management din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța pregătește un referat cu privire la toate informațiile pe care le avem până în prezent pe această temă. Acesta va fi prezentat în următorul Consiliu de administrație al ISJ, urmând ca, tot atunci, să fie luată o decizie cu privire la acest liceu. Până în prezent, trei persoane și-au depus acordul scris pentru detașarea în interesul învățământului pe funcția de director la Liceul Teoretic G. Călinescu Constanța: prof. Marinescu Eduard, prof. Giuran Camelia și prof. Bulacu Iulia Cristina.

3. Mai sunt alte anchete în derulare la Inspectoratul Școlar Județean Constanța?
În acest moment mai sunt anchete în derulare. Nu am în acest moment o situație centralizată, dar vom reveni cu detalii, la momentul finalizării lor. De exemplu, situația de la Școala Gimnazială nr. 18 Jean Bart Constanța s-a remediat. Problema era în asigurarea internet-ului de mare viteză. În prezent există rețea wireless, astfel încât elevii pot beneficia în cel mai scurt timp de informațiile transmise de către cadrele didactice în timpul activităților de învățare.

4. Câte unități de învățământ nu au internet în județul Constanța?
Din cele 500 de unități de învățământ din județ, numai 43 au raportat că nu au conexiune internet în clădire (dintre care 32 sunt grădinițe, iar 11 sunt școli gimnaziale sau primare). Menționăm că, în conformitate cu Scrisoarea metodică transmisa de MEC la inceputul anului scolar pentru a fi distribuită în toate unitățile de învățământ din județ care școlarizează pe nivel preșcolar:

preșcolarii NU vor fi expuși în mediul on-line, ci numai în grupuri închise de comunicare cu părinții, NU vor fi solicitați să efectueze „lecții” în fața calculatoarelor/tabletelor/telefoanelor, NU vor fi verificați/ ascultați în fața camerelor de către cadrul didactic și NU vor fi suprasolicitați în a rezolva sarcini pe fișe și a colora, mecanic, în contur. Exagerările de orice fel și atitudinile ostentative ale celor implicați, dacă există, sunt factori frenatori în comunicarea educațională și împiedică derularea unui proces didactic firesc, stimulativ și atractiv.

În concluzie, 11 unități de învățământ nu dispun de conexiune internet în clădire, în acest moment. Situația se actualizează săptămânal, în funcție de datele transmise de către directorii unităților de invățământ. Așadar, vă vom ține la curent cu modificările care apar.

5. Cadrele didactice au intrat în regim de telemuncă?
Telemunca este o problemă care se discută la nivel de angajator, respectiv directorul unității de învățământ. Aceasta presupune un regim special, un act adițional de contractul de muncă, semnat de comun acord: angajator- angajat. Am pus în vedere tuturor directorilor în cadrul ședinței de luni, 9.11.2020, că trebuie să aibă în vedere precizările legislative specifice acestui aspect. De asemenea, am revenit cu informații legate de: Metodologia-cadru din 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Legea nr. 81/30.03.2018 privind reglementarea activității de telemuncă. În contextul actual, recomandarea noastră este aceea de a se utiliza resursele unității de învățământ privind procesul instructiv-educativ. Colegii noștri pot să-și desfășoare orele apelând la toate dispozitivele achiziționate de către managerii școlari pentru a facilita învățarea în unitatea de învățământ.

6. Există profesori care predau de acasă. Ce puteți spune despre asta?
Este important să se predea din unitatea de învățământ, unde există mijloacele necesare pentru susținerea predării-învățării on-line. Aceasta este o recomandare, deoarece Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu este angajatorul. Este important ca directorul să comunice cu angajații astfel încât aceștia să știe care sunt drepturile (inclusiv cele salariale), dar și obligațiile, indiferent de varianta aleasă de comun acord (angajat-angajator). De asemenea, nu voi avea ncio problemă să comunic directorilor să ia măsuri clare, ferme, corecte, în cazul în care cadrele didactic ar refuza predarea în sistem on-line.

7. Ce face în această perioadă personalul auxiliar?
Directorul unității de învățmânt, poate elabora un document adițional la fișa de atribuții astfel încât să includă și alte sarcini, specifice perioadei actuale, adaptate. De exemplu, personalul de îngrijire poate să se preocupe acum de întreținerea bazei materiale, având mai mult timp la dispoziție pentru acest lucru. Aceasta este un simplu exemplu. Directorul este cel care stabilește pontajul în instituția școlară, ISJ Constanța poate doar să monitorizeze aceste situații.

Alte precizări:
• Prin departamentul Curriculum și inspecție școlară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța monitorizăm săptămânal toate activitățile din unitățile de învățământ din județul nostru. Am solicitat tuturor școlilor să ne transmită procedurile actualizate privind activitatea didactică on-line, precum și protecția datelor personale. De asemenea, s-au solicitat și orarele pentru fiecare clasă în parte, astfel încât inspectorii școlari să poată derula inspecții școlare și de specialitate la fiecare disciplină, în sistem on-line. Intenția noastră este aceea de a evidenția exemplele de bună practică în această perioadă, pornind de la disponibilitatea UAT-urilor de a finanța achiziția de dispozitive electronice pentru elevi și până la lecții on-line susținute creativ de către colegii noști de la catedră.

• Legat de achiziționarea de tablete în municipiul Constanța, domnul primar a solicitat săptămâna trecută numărul de elevi și de cadre didactice din orașul nostru, cu intenția de a identifica o modalitate de a le asigura aceste dispozitive. Pentru noi este prioritar ca elevii care provind din medii defavorizate să poată beneficia de toată tehnologia necesară pentru a participa la învățarea on-line. În acest sens și Consiliul Județean Constanța a devenit eligibil și și-a manifestat disponibilitate de a achiziționa tablete adaptate elevilor din centrele pentru educație incluzivă. Trebuie să menționăm că Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut un apel astfel încât distribuirea dispozitivelor să se realizeze în baza unei analize de nevoi foarte clare, realizate de către unitățile de învățământ, în colaborare cu serviciile specifice din cadrul UAT-urilor.
• Am recomandat unităților școlare ca stabilirea orarului de funcționare în unitatea de învățământ să fie transmis anterior aprobării Consiliului de administrație către părinți pentru a elimina eventualele discrepanțe sau inadvertențe în modalitatea de derulare a activităților on-line.