Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

CONSULTARE PUBLICĂ – PLANURI CADRU LICEU TEORETIC

Ministerul Educației Naționale lansează o consultare publică privind noile planuri-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică.

Prezentare și argumente pentru cele 3 variante de plan-cadru puse în dezbatere

1. Variantele supuse consultării acoperă ciclul inferior și cel superior al liceului, filiera teoretică.

2. Toate cele trei variante au fost construite pornind de la competențele așteptate de la elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului.

3. Toate cele trei variante au urmărit eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în planurile actuale și dezvoltarea ocaziilor de învățare semnificative din perspectiva așteptărilor elevilor care au optat pentru un anumit profil/specializare.

4. Principiul urmărit a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie.

5. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora.

Puncte de vedere, sugestii şi propuneri argumentate sunt așteptate până în data de 26 ianuarie 2018, inclusiv, pe adresa de e-mail info@ise.ro. De asemenea, va fi disponibil în perioada imediat următoare un chestionar online (adresa va fi postată pe această pagină la momentul lansării).

Variantele supuse consultării publice sunt disponibile în materialele atașate: