Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

DESPRE RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE

Resursele educaționale deschise (RED) – termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO de la Paris (2002) – sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit.

Conceptul de resurse educaționale deschise are o semnificație largă, generoasă, și cuprinde diferite tipuri de materiale de învățare ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară. RED includ:

a) materiale pentru predare-învățare: suporturi de curs, programe școlare, ghiduri pentru profesori, proiecte, articole, prezentări, experimente și demonstrații, directoare de obiecte de învățare, jurnale educaționale;

b) software open source – pentru dezvoltare, utilizare, reutilizare, căutare, organizare și acces la resurse; medii virtuale de învățare, comunități de învățare;

c) licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de design şi bune practici, localizarea conținutului.

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

Evaluarea și selecția resurselor se desfășoară la nivelul inspectoratului școlar, în consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare și selecție a resurselor educaționale deschise se va derula cu ritmicitate, cel puțin o dată pe lună, în funcție de frecvența și numărul materialelor educaționale depuse.

Legislație