Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Dezbaterea publică privind documentul concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”

La inițiativa ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Adrian Curaj, miercuri, 1 iunie 2016, a avut loc o întâlnire consultativă privind documentul concept „Educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”.
La dezbatere au participat reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Economiei, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Camerelor de Comerț bilaterale, ai Ambasadei Austriei și Franței, ai Coaliției pentru Dezvoltarea României, ai Asociației Oamenilor de Afaceri din România, ai Asociației Constructorilor de Automobile din România, ai Colegiului National „Costin C. Kirițescu”. De asemenea, au participat reprezentanți ai unor companii private reprezentative la nivel național.
Discuțiile au condus spre conturarea unor elemente-cheie, care pot constitui baza în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea programelor de formare în sistem profesional-dual.
Acestea ar fi:
• sistemul educațional poate asigura formare profesională duală doar împreună cu mediul economic, astfel încât să fie construit un sistem viabil care să dezvolte colaborarea dintre mediul educațional și cel economic
• implicarea activă a camerelor de comerț este absolut necesară
• este necesară diseminarea avantajelor fiecărei rute de formare profesională, astfel încât elevii, împreună cu părintii, să poată opta pentru ruta de formare în cunoștință de cauză; orientarea și consilierea profesională de calitate a elevilor, ca și consilierea părinților, sunt esențiale
• formarea cadrelor didactice, pregătirea pedagogică a tutorilor constituie elemente importante în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor
• necesitatea flexibilizării pregătirii cadrelor didactice, astfel încât să se școlarizeze calificări relevante pentru piața muncii și nu calificări care să asigure norme didactice
• intervenția companiilor în ceea ce privește dotarea unităților de învățământ cu echipamente adecvate, astfel încât atelierele/laboratoarele din școli să devină funcționale.

Calendarul dezbaterilor publice privind definitivarea opțiunilor de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual este structurat pe evenimente regionale.

Pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, dezbaterea va avea loc în pe data de 7 iunie 2016, începând cu ora 11:00, în Constanța, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 11. Participanți: parteneri sociali din județele Regiunii de dezvoltare Sud – Est