Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a, 2-3 iunie 2015

Marți, 2 iunie a.c., 6.200 de elevi de clasa a VI-a au susţinut prima probă din cadrul Evaluării Naţionale, la disciplinele din aria curriculară „Limbă şi comunicare” – Limba română şi o limbă străină: franceză, engleză, germană. Proba începe la ora 13:00, iar durata alocării testului este de 60 de minute.

Cea de-a doua probă, s-a desfășurat miercuri, 3 iunie a.c., și a vizat evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” – Matematică, Fizică şi Biologie.

Și elevii de clasa a VI-a au susţinut evaluarea în sălile în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, fiind aşezaţi în bănci în ordinea obişnuită. Testele au fost administrate de un profesor didctic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un alt cadru didactic.

Testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă, iar cele care vizează evaluarea unor competențe din aria „Matematică și Științe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice cu următoarele specialități: matematică, fizică și biologie. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului și a instrucțiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Menţionăm că rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea elevilor și a părinților elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.