Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Examene de certificare a competențelor profesionale de nivel 3 pentru absolvenţii de licee tehnologice

5.06.2013

În perioada 3 – 6 iunie 2013, absolvenţii de licee tehnologice (cls. a XII-a, a XIII-a şi a XIV-a) cursuri de zi, serale şi fără frecvenţă, susţin în 23 de centre, respectiv 13 din municipiu şi 10 din judeţul Constanţa, examenele de certificare a competențelor profesionale de nivel 3. La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3 s-au înscris 3.670 de elevi repartizaţi pe cele trei profiluri. Astfel, pe tehnic s-au înscris 1.960 de elevi, la 28 calificări, pe servicii s-au înscris 1.200 de elevi, la 11 calificări, iar pe resurse naturale şi protecţia mediului s-au înscris 510 elevi, la 15 calificări.

Examenul constă în prezentarea şi susţinerea unui proiect de absolvire (elaborat pe parcursul ultimului semestru) pe teme specifice calificării în faţa unei comisii formate din cadre didactice din şcoală şi din afara şcolii, precum și din reprezentanţi ai operatorului economic, partener de practică. Evaluarea finală a proiectului rezultă dintr-o evaluare pe parcursul semestrului şi dintr-o evaluare la momentul susţinerii proiectului în cadrul examenului propriu-zis.

Rezultatele finale – exprimate prin calificative Admis/Respins – se vor afişa la fiecare centru de examen şi fiecare absolvent declarat admis va primi certificat de calificare de nivel 3.