Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2022

 • PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE

programare sedinte publice 01-02.092022

Programare sedinte publice 23-24.08.2022

Programare sedinte publice 22.08

Programare sedinte publice 18.08

Programare sedinte de repartizare 01.08

Programare sedinte publice 29.07

VIZUALIZAREA LUCRARILOR SCRISE

Centre de concurs:  Titularizare 2022

REZULTATE CONCURS 2022

Anunț contestații

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII

LEGISLAȚIE

Cadrul juridic

Metodologia cadru 2022-2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs național
 • Centre de concurs Titularizare-2022
 • Precizări concurs național
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, în funcție de graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, se face în perioada 10-20 mai 2022, conform Calendarului naţional. În perioada 10-20 mai 2022 validează înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2022 care au finalizat studiile şi prezintă documentul de absolvire.
 • Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022 precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.
 • Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original. Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.
 • ATENȚIE!
  Candidatii care doresc repartitie in județul Constanța si se inscriu la examenul de titularizare in alt judet trebuie sa se inscrie si in Constanța pentru a sustine inspectia la clasa. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care doresc inscriere si in alt judet. Inspectia la clasa trebuie sustinuta in ambele judete pentru a avea posibilitatea de a alege repartitie pe posturi titularizabile intr-unul din judetele alese pentru inscriere.
  Proba scrisa se va sustine in unul din cele 2 judete in care candidatul este inscris. Ex. un candidat s-a inscris in judetul Timis si in acelasi timp in Constanța …va sustine inspectia la clasa in ambele judete, urmand sa isi aleaga unde va sustine proba scrisa….dupa afisarea rezultatelor isi va alege judetul in care va dori repartitie pe un post titularizabil.
  Se echivaleaza inspectia la clasa cu inspectiile sustinute la definitivat doar pentru cei care sustin Definitivatul in Constanța. Ex. un candidat este inscris in judetul Timis unde este inscris si la definitivat…va echivala in judetul Timis inspectia la clasa cu inspectiile de la definitivat, urmand ca in Constanța sa sustina inspectia la clasa…aceeasi procedura este valabila si pentru cei inscrisi in Constanța la definitivat si doresc inscrierea si in alt judet…vor merge pentru a sustine acolo inspectia la clasa!
 • Adeverință note inspecții definitivat

DOCUMENTE CANDIDAȚI

Notă:

În situații excepționale, dosarele se pot transmite și în sistem online la adresa de e-mai: titularizare.ct@isjcta.ro

Nu se vor accepta dosarele incomplete. Respectați ierarhizarea documentelor  din cererea de înscriere.

Lista posturilor didactice declarate vacante/rezervate actualizată în 06.05.2022

Validarea dosarelor pentru înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante va avea loc în perioada 18-20.05.2022 la Inspectoratul școlar Județean Constanța, în sala de ședințe după următorul program:

Miercuri, 18.05.2022 – 10.00-16.00 educatoare, matematică, limba engleză

Joi, 19.05.2022 – 9.00 – 16.00 învățători, limba și literatura română, educație fizică și sport

Vineri, 20.05.2022 – 9.00 – 15.00 restul disciplinelor

CANDIDAȚI CARE NU VALIDAT ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

 • PROGRAMAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ

Programare inspecţii CHIMIE

Programare probe orale LIMBA GERMANA

Programare inspecţii consiliere psihopedagogică

Programare inspecţii Ed Muzicală

Programare inspecții LIMBA ENGLEZA

Programare inspectii LIMBA FRANCEZĂ

Programare inspecţii LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Programare inspecții MATEMATICĂ

Programare inspecţii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Programare probe practice TEHNOLOGII

Programare inspecţii RELIGIE ORTODOXA

Programare probe Ed Muzicală Specializată

Programare inspecţii proba practica ARTE VIZUALE

Programare inspecţii Educatie muzicala

Programare probe Ed Vizuala

Programare probe orale LIMBA GERMANĂ

Programare probe practice COREGRAFIE

Programare probe practice INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Programare probe practice TEHNOLOGII

Programare inspecție clasă EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţie specială ECONOMIE

Programare proba practică EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţii ISTORIE

Programare inspecţii BIOLOGIE

Programare inspecţii turcă și rromani

Programare inspecţii la clasa EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Programare probe practice EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Programare inspecţii GEOGRAFIE