Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

DEFINITIVAT 2024

Informații utile

 • Data: 24 iulie 2024
 • Centrul de examen: COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA, str.Ştefan cel Mare nr.6,  Constanța
 • Accesul candidaților în centrul de examen: 7,30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.
 • Rezultate inițiale 30 iulie 2024
 • Contestațiile se depun la centrul de examen  conform programului:
  • 30 – 31 iulie  2024
  • în contestație candidații precizează numele, inițiala tatălui, prenumele, CNP, denumirea centrului de examen și județul unde a asusținut examenul, disciplina de examen și nota contestată.Contestația va fi însoțită de o copie după cartea de identitate/ pașaport
  • soluționarea contestațiilor 31.07.2024-05.08.2024
  • Rezultate finale 06 august 2024
 • Informații suplimentare (centralizator, programe, etc) pot fi consultate la adresa: http://static.definitivat.edu.ro/2024/