Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Examenele de certificare de nivel 2, 3 şi 3 avansat, sesiunea august 2014

8.08.2014

În perioada 11-21 august, la nivelul judeţului Constanţa, se vor desfăşura examenele de certificare a competenţelor profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat. Astfel, luni, 11 august şi marţi, 12 august, aproximativ 200 de absolvenţi din învăţământul profesional și tehnic vor susţine examenele de certificare de nivel 2 şi 3, iar până pe 21 august, 443 de absolvenţi ai învăţământului postliceal le vor da pe cele de nivel 3 avansat.

În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a desemnat 9 centre de certificare pentru nivelul 3 – Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”, Colegiul Agricol Poarta Albă, Liceul Tehnologic „Gh.Miron Costin”, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Colegiul Comercial „Carol I”, Colegiul Tehnic „Tomis”, 1 centru pentru nivelul 2 – Colegiul Tehnic „N.Titulescu” Medgidia şi 5 centre pentru nivelul 3 avansat – Şcoala Postliceală „SF.Theodor”, Şcoala Postliceală „Dr.I.Cantacuzino”, Liceul Teoretic „George Emil Palade”, Şcoala Postliceală „Hipocrate” şi Şcoala Postliceală „Henri Coandă”.

Examenul pentru nivelul 3 avansat implică trei probe: o probă practică, o probă scrisă şi prezentarea unui proiect specific calificării. Pentru nivelul 2 și nivelul 3 de calificare, examenul constă doar în susținerea unui proiect specific calificării. Din fiecare comisie de examen face parte şi un reprezentat al agenţilor economici.

Rezultatele finale – exprimate prin calificative Admis/Respins – se vor afişa la  centrele de examen şi fiecare absolvent declarat admis va primi certificat de calificare de nivel 2 sau 3. Pentru nivelul 3 avansat, nota minimă de obţinere a certificatelor de calificare profesională recunoscute la nivel european este şase.