Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie – iulie 2014

28.06.2014

5.568 de absolvenţi de liceu (serie curentă – 4.820, serie anterioară – 748) vor susţine luni, 30 iunie 2014, în cele 21 de centre de examen, prima probă  scrisă din cadrul examenului naţional de bacalaureat,  la disciplina Limba şi literatura română.

Accesul candidaţilor în centrul de examen este permis în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate. Este interzisă intrarea acestora în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poşete etc. şi, totodată, se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor telefoane mobile sau orice fel de lucrări: manuale, cărţi, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea  fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, numai creion negru. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie  orizontală.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, Presa are acces în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Inspectorul şcolar general, prof. dr. Răducu Popescu, le mulţumeşte tuturor cadrelor didactice care s-au înscris pentru a  face parte din comisiile centrelor de examen şi le transmite  absolvenţilor de liceu mult succes la cele trei probe scrise.