Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Grǎdinița P.P. „Perluţele mării”, implicată în proiectul de parteneriat strategic transsectorial ,,Bilingual education: a step ahead”

3.03.2015

DSC_2461_exposure(1)

Luni, 2 martie 2015, la  Grǎdinița P.P  „Perluţele mării”, a avut loc prima activitate a Proiectului  de parteneriat strategic transsectorial ,,Bilingual education: a step ahead”,  din cadrul programului Erasmus +, care se derulează  în perioada 01.11.2014 – 30.10.2016.

Au fost prezenți 27 de parteneri, aparţinând celor 14 instituţii şcolare publice şi private (grădinițe, școli, licee) şi culturale din patru țări: Grecia, Polonia, România și Turcia. Astfel, Polonia a  fost reprezentată de patru instituții școlare – Rainbow English, Przedszkole Miejskie Nr 206 w Lodzi, Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi,  Szkoła Podstawowa nr 41 – Turcia, de trei instituții: Bahcesehir Koleji Gaziantep Ortaokulu, Tekkekoy 19 Mayis Ortaokulu, Samsun City Museum – Grecia, de trei:  Platon School, Kountoura Language School, Elementary School Neoi Porroi și România,  de  patru – Școala Gimnazială Nr. 5 Arad, Grǎdinița P.P. „Perluţele mării” din Constanța, Asociația  de părinți ,,Perluțele magice”, Constanța și FasTracKids din Contanța.

La întâlnire au participat inspectorul școlar general adjunct, prof. Irinela Nicolae, inspectorii pentru proiecte educaționale, prof. Anca Dragomir și prof. Nicoleta Savu, doamna director Alexandrina Bodolan, iar din partea autorităților locale a fost prezent Chesoi Tudorel, consilier local.

Doamna inspector școlar general adjunct, prof. Irinela Nicolae, a afirmat faptul cǎ Inspectoratul Şcolar Județean Constanța sprijinǎ toate inițiativele pozitive ale unitǎților de ȋnvǎțǎmȃnt, orientate ȋn direcția ȋmbunǎtǎțirii competențelor didactice ale cadrelor didactice şi reflectate ȋntr-o mai bunǎ pregǎtire şcolarǎ şi pentru viațǎ a elevilor.

Obiectivele principale ale proiectului vizeazǎ: implementarea educației bilingve ȋncepȃnd de la nivelul preşcolar şi a metodologiei de predare CLIL (Content and Language Integrated Learning – învățarea integrată a conținutului și limbii), bazatǎ pe predarea limbii engleze prin jocuri noi și inovatoare.

Abordarea CLIL la clasǎ se bazeazǎ pe adăugarea unei a doua limbi în procesul de predare şi realizare a unui proces dual de învǎțare pe de o parte a limbii respective, iar pe de altǎ parte a materiei studiate. CLIL are la bazǎ metodologia „imersiunii lingvistice”.

Comisia Europeanǎ sprijinǎ prin intermediul Programului Erasmus+ îmbunǎțǎțirea competențelor metodologice şi lingvistice ale cadrelor didactice în contextul folosirii CLIL.

Rezultatele proiectului se vor reflecta ȋn implicarea activǎ a unui numǎr minim de 60 de cadre didactice şi 250 de pǎrinți din patru țǎri europene, 500 de elevi beneficiari ai educației bilingve, materiale didactice originale şi inedite pentru 5 teme de studiu (educație fizicǎ şi sport, artǎ plasticǎ, ştiințǎ, muzicǎ, matematicǎ), sesiuni de formare şi ateliere de lucru pentru profesori şi pǎrinți.

Colaborarea şi schimbul de bune practici ȋntre toți partenerii şcolari şi culturali europeni reprezintǎ baza dezvoltǎrii ulterioare a proiectului care garanteazǎ succesul acestuia reflectat ȋn creşterea calitǎții educației oferite ȋn respectivele unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt.

Grǎdinița P.P. „Perluțele mǎrii” din Constanța, prin intermediul echipei de proiect, a propus invitaților o agendǎ plinǎ de evenimente şi vizite de cunoaştere a instituțiilor de ȋnvǎțǎmȃnt din Constanța. Partenerii europeni au vizitat muzee şi lǎcaşe de cult din municipiul Constanța şi oraşul Mangalia, precum şi restul regiunii Dobrogea.

Ȋn ziua de 2 martie, aceştia au participat la activitǎțile desfǎşurate cu preşcolarii ȋn Grǎdinița P.P. „Perluțele mǎrii”, ȋntȃlnirea cu reprezentanții Asociației de pǎrinți „Perluțele magice”, apoi programul a fost continuat cu vizitarea Grǎdiniței P.P. Nr. 7 şi a Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia. Oaspeții europeni au fost impresionați de unitǎțile şcolare vizitate, aspectul general, baza materialǎ şi cadrele didactice care au gǎzduit aceste vizite.

Ȋn ziua de 3 martie, la sediul FasTracKids din Constanța se va desfǎşura ȋntȃlnirea de proiect ce cuprinde discuții privind implementarea şi etapele desfǎşurǎrii proiectului, distribuirea sarcinilor de lucru şi introducere ȋn metodologia CLIL.

 DSC_2707_exposure