Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, partener în cadrul proiectului „De la liceu la viaţa activă”

20.02.2015

IMG_3481

Joi, 19.02.2015, inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, alături de inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Dumitru Tudosoiu, a participat la conferinţa de lansare a proiectului „De la liceu la viaţa activă”, cofinanţat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi colaborarea cu mediul economic real care să limiteze disparităţile dinte sistemul educaţional naţional şi piaţa muncii din România şi U.E. Totodată, prin acest proiect, se urmăreşte creşterea competitivităţii pregătirii elevilor/viitorilor absolvenţi de liceu pentru accedarea pe piaţa muncii.

Beneficiarul proiectului este Asociaţia Sprijin pentru Tineret, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Colegiul Tehnic „Costin.D.Neniţescu” din Piteşti. Proiectul se va derula pe parcursul a 10 luni şi are printre obiectivele sale specifice:

  • înfiinţarea şi funcţionarea a 270 de firme de exerciţiu ce vor fi înscrise la centrala ROCT;
  • dezvoltarea de competenţe antreprenoriale şi abilităţi cheie pentru 1.350 de elevi prin participarea la activităţile desfăşurate în firmele de exerciţiu înfiinţate în cadrul proiectului;
  • consilierea şi orientarea profesională a celor 1.350 de elevi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi îndrumarea în carieră;
  • organizarea şi desfăşurarea a două workshop-uri cu tema „Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale ale elevilor participanţi în proiect în fiecare dintre cele două regiuni de implementare;
  • organizarea unui târg interregional „Firme de exerciţiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Sud – Muntenia şi Sud-Est”.

Bugetul alocat pentru acest proiect este de 5.104.428,50 lei.

IMG_3467