Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Invatamant profesional si tehnic

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

IMPORTANT PENTRU OPERATORII ECONOMICI – PARTENERI DE INSTRUIRE PRACTICĂ

Luni, 10 aprilie 2017, la Palatul Copiilor Constanța, pe parcursul a două ore, s-a desfășurat sesiunea de informare și dezbatere referitoare la noutățile legislative privind învățământul  dual, organizată de MEN-CNDIPT cu sprijinul  I.S.J. Constanța, urmare a apariției Ordinului MEN nr. 3556 din 29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a admiterii în învățământul dual și a Calendarului  admiterii în învățământul dual de stat (publicat în Monitorul Oficial 231 din 4 aprilie 2017) precum și a Ordinului MEN  nr. 3554 din 29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual (publicat în Monitorul Oficial  nr. 232/5.04.2017).
Alături  de reprezentanții MEN-CNDIPT și I.S.J. Constanța au participat subprefectul  județului  Constanța – dl. Levent Accoium, directorul CCINA  Constanța – dl. Ion Dănuț Jugănaru, directorul de Resurse umane al Șantierului Naval Constanța – doamna Putinei Violeta,  reprezentantul A.J.O.F.M. Constanța, reprezentanți ai sindicatelor și asociațiilor patronale din județ- în calitatea lor de membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) dar și  directorii unităților de învățământ profesional și tehnic din județul și municipiul Constanța cu partenerii  lor de instruire practică.
Atât reprezentanții CLDPS Constanța cât și directorii unităților școlare, operatorii economici parteneri,  au luat în discuție  responsabilitatea  majoră  pe care trebuie să și-o asume potențialii angajatori și parteneri de practică, asigurarea unei burse suplimentare la nivelul celei acordate de stat(în prezent de 200 lei/lună), dar și implicarea acestora în mecanismele decizionale la nivelul unităților de învățământ partenere.
Calendarul acțiunilor pentru promovarea învățământului dual și stabilirea cifrei de școlarizare
pentru anul școlar 2017-2018 a stabilit, ca primă etapă, transmiterea solicitărilor potențialilor parteneri economici pentru școlarizare prin învățământ dual către CNDIPT, până la 19-20 aprilie 2017 (la adresa vet@tvet.ro , conform modelului din anexa 2 a Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual) .
Reprezentantul MEN-CNDIPT a precizat faptul că învățământul dual va putea răspunde  următoarelor  cerințe:
•   contract de parteneriat încheiat între operatori economici ( asociație/ consorțiu de operatori economici), unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea școlară
•   contract individual de pregătire practică, încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor), operatorul economic și unitatea de învățământ
•   autorizare/acreditare a operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual (metodologie specifică aprobată prin HG)
•   facilități fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ (facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale)
•   decontarea cheltuielilor de transport, cazare și masă (gratuite) în internate școlare pentru elevii din învățământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.

Solicitările de școlarizare vor fi  completate conform anexei atașate și pot fi transmise atât la adresa de email de mai sus cât și către I.S.J. Constanța (isj-cta@isjcta.ro) sau CCINA Constanta (dru@ccina.ro).

Anexa 2 solicitare de scolarizare