Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar

În conformitate cu  Adresa Ministerului  Educației și Cercetării Științifice nr. 38953 / 11.05.2015, vă informăm că prin OMECS nr. 3802/11.05.2015 transmis spre publicare în Monitorul Oficial, s-a modificat art. 3, alin (2) al OMECTS nr. 5558/2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare.

În acest sens, se prelungește perioada de depunere a dosarelor DOAR pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar pentru EDUCAȚIE TIMPURIE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR) și inspector școlar pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR din Inspectoratul Școlar Județean Constanța până la data de 15 mai 2015, conform următorului calendar:

  • marți,  12 mai –  în intervalul 12.00 -14.00
  • miercuri, 13 mai –  în intervalul 9.00 -11.00
  • joi, 14 mai –  în intervalul 12.00 -14.00
  • vineri, 15 mai, în intervalul 9.00-11.00. 

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, lista documentelor necesare înscrierii, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, precum și modele ale documentelor necesare, sunt afișate  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Str. Mihai Eminescu nr. 11 și pe site-ul instituției www.isjcta.ro, secțiunea Comunicate/Activități ISJ.(click aici)

Adresa MECS nr. 38953 OMECS nr. 3802/2015 modificare metodologie