Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Prima probă a examenului de bacalaureat 2014, Proba A

6.06.2014

În perioada 10-12 iunie 2014, 4.876 de elevi vor susţine prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Examenul începe la ora 9.00 şi se desfăşoară în 51 de centre de examen desemnate de  Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

Subiectele sunt elaborate de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatele obţinute se exprimă prin niveluri de competenţă: mediu, avansat şi experimentat.

Conform  Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat „Presa are acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau dupa încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Următoarea probă, cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, se va desfăşura în perioada 11-13 iunie a.c.