Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

Miercuri, 15 iulie a.c., 817 candidaţi vor susține proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în trei unități de învățământ (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „M. Eminescu” și Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații).

Proba scrisă începe la ora 10.00, iar accesul candidaților în centrul de concurs este permis în intervalul 8.00 -9.00, pe baza actului de identitate valabil. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 20 iulie, contestaţiile se depun în perioada 20-21 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 24 iulie 2015.

Candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, au fost publicate 165 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (Educatoare: 37, Învățător/ profesor pentru învățământul primar: 50, Limba engleză: 7, Limba franceză: 6, Limba și literatura română: 1, Matematică: 8 etc.) și 1.390 pentru angajare pe perioadă determinată.

Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, repartizarea candidaților, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul ISJ Constanța: https://isjcta.ro/?cat=240.