Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, 2014

18.07.2014

Luni, 21 iulie, începând cu ora 10.00, în  cinci  centre de concurs constituite la nivel județean (Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru”, Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” și Liceul Tehnologic „I.N. Roman”) se va desfășura  proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.                                           Sunt aşteptaţi să participe 1.043 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţiile speciale sau la probele practice desfăşurate 26 mai-27 iunie 2014 (Învățători -103, Educatoare – 129, Limba română – 112, Matematică – 79, Limba engleză – 76, Psihopedagogie specială – 65, Educație fizică – 52, Geografie – 50, Istorie – 50, Religie – 39).  Dintre candidații participanți la concurs  34  au  gradul didactic I, 92 – grad didactic II, 285 – grad didactic Definitivat și 645 sunt debutanți.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământ din acest an, au fost publicate 1.539 de  posturi didactice/catedre vacante pentru angajare (705 în mediul urban şi 834 în mediul rural).                                                         

Concursul pentru  ocuparea posturilor didactice constă în susținerea unei probe practice sau inspecţie specială la clasă și o probă scrisă în specialitatea postului didactic. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare, iar cea obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă are o pondere de 25% din media de repartizare.  

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Subiectele şi baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iulie, contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constața în perioada  25-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 30 iulie 2014.

Candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului  pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și  minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul MEN: http://titularizare.edu.ro și  pe site-ul ISJ Constanța: https://isjcta.ro/?cat=240.

Centre-de-concurs