Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte cu finanțare externă

Proiectul privind Învățământul Secundar din România (ROSE)

Proiectul privind Învățământul Secundar în România (ROSE), finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Mondială, își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. și va fi implementat în perioada 2015-2022 de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice  (MENCS) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Acesta va sprijini 80% dintre liceele de stat și 85% dintre facultățile din România, pentru a răspunde problemelor care împiedică tranziția elevilor de la învățământul secundar superior la învățământul terțiar, precum și finalizarea primului an de facultate.

ROSE oferă sprijin în abordarea atât a factorilor academici, cât și a factorilor personali ce conduc la abandonul școlar al elevilor sau studenților prin activități remediale, tutorat, consiliere, activități extracuriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară și centre de învățare. Printre beneficiari se află elevii din liceele de stat cu performanțe scăzute și studenții din primul an de studii, dar și personalul din aceste instituții de învățământ. În plus, proiectul sprijină intervenții la nivel de sistem în învățământul secundar superior, inclusiv prin revizuirea programelor școlare, asigurarea formării profesorilor și revizuirea sistemului de evaluare a elevilor.

Guvernul României și Banca Mondială se așteaptă ca până la finalul implementării proiectului ROSE, de rezultatele acestuia să beneficieze 1,6 milioane de elevi din 1.160 de licee identificate ca având „performanțe scăzute” și studenți din 300 de facultăți ce se confruntă cu riscul de abandon în primul an.

Site ROSE

Newsletter ROSE no 1

Newsletter ROSE no 2

Lansare granturi licee

Apel – Asistență tehnică pentru facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee

Apel – Elaborarea manualului de granturi pentru licee

Apel – Dezvoltarea sistemului informațional de management al proiectului

Lista liceelor eligibile

Scrisoare de intentie licee