Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Repartizarea preșcolarilor/elevilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina

Tags |

În vederea repartizării preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere și în vederea înscrierii ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României:

Părintele/ reprezentantul legal/ elevul major/ autoritatea competentă / reprezentantul Grupului operativ pentru minori neînsoțiți al minorului vor transmite către Comisia de repartizare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța o cerere conform Anexei b) din OME 3363/10.03.2022:

a) pentru preșcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina intrați pe teritoriul României, pentru care se solicită calitatea de audient;

b) pentru preșcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina intrați pe teritoriul României, pentru care se solicită numai participarea la activități educative extracurriculare din cadrul unităților de învățământ sau din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor;

c) pentru preșcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina intrați pe teritoriul României, care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni și pentru care se solicită școlarizarea în unități complexe de asistență medicală de tip spital, în conformitate cu prevederile legale.

Legislație specifică:

OUG 15 (20) 2022

OME_3363_10.03.2022

 

Cererile de înscriere pot fi depuse/ transmise, atât în format letric, cât și în format electronic, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Modelul cererii de înscriere este disponibil și în variantă în limba ucraineană, și în variantă în limba engleză, iar solicitanții pot completa cererea în oricare dintre cele trei limbi.

Cerere_UA_ Ucraina

Cerere_EN_ Ucraina

Cerere_RO_ Ucraina