Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicare Manageriala

Rezultate finale probă interviu concurs director/ director adjunct – 11 decembrie 2021

ANUNȚ
PRIVIND COMPLETAREA OPȚIUNILOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI LA MAI MULTE FUNCȚII DIFERITE

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Metodologia ANEXĂ la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, respectiv în data de 13.12.2021, conform anexei 8 la metodologie.

Opțiunea se va depune la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța luni, 13.12.2021, în intervalele orare 9.00-11.30 și 14.00-15.30 sau la adresa de e-mail inspector.management@isjcta.ro, tot luni, 13.12.2021, până la ora 16.00.

Rezultate contestatii

Rezultate finale proba de interviu

Informare si cerere functie director