Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Comunicate de presă

Rezultatele probei de Evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, 2014

20.08.2014

În perioada 19-20 august a.c., s-a desfăşurat proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Astfel, 343 de candidaţi au promovat proba conform nivelurilor de competenţă corespunzătoare Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, 321 la limba engleză şi 22 la limba franceză. 60 de candidaţi au absentat de la susţinerea probei.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională a constat în trei probe: o probă de înţelegere a unui text audiat cu durată de 20 de minute, o probă scrisă cu durată de 120 de minute şi o probă orală în cadrul căreia candidatul a avut la dispoziţie 15 minute pentru a-şi susţine răspunsurile în faţa comisiei.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, dar nu poate promova examenul de bacalaureat.