Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 24 august 2016

Miercuri, 24 august 2016, la Liceul Teoretic ”Ovidius” va avea loc ședința publică de soluționare a cererilor cadrelor didactice titulare care au depus dosare de detașare prin concurs specific în perioada 13-20 mai și 16-17 august 2016.

Repartizarea pe posturi/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite conform fișei de evaluare, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante din lista publicată.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 24.08.2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 24.08.2016 candidati