Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Anunturi

ȘEDINȚE PUBLICE 19 și 22 august 2016

Vineri, 19 august 2016 și luni 22 augsst 2016, la Liceul Teoretic ”Ovidius” vor avea loc ședințele publice de repartizare pentru:

– cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate

– cadre didactice titulare cu norma didactică incompletă

– cadre didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detașarea la cerere

– cadre didactice titulare care solicită detașare la cerere în baza notei min. 5 (cinci) la concurs în sesiunea 2016

– candidați care au susținut concurs în sesiunea 2016, au obținut media de repartizare min. 7 (șapte) și solicită angajare pe perioadă determinată.

Repartizarea pe posturi/catedre se realizează la nivelul județului în care s-a susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care s-a susținut proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la concurs,  în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante din lista publicată.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

Programare sedinta publica 19 august 2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 19.08.2016 candidati

Programare sedinta publica 22 august 2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 22.08.2016 candidati