Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Admitere

Situații speciale apărute după cele două etape de repartizare în învățământul liceal

În conformitate cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, anexă la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 27-30 iulie 2015 Comisia județeană de admitere a analizat situațiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Solicitări de soluționare a unor situații speciale prevăzute de Metodologie

Solicitări de schimbare a specializării la nivelul aceleiași unitati de invățământ

Solicitări care nu se încadrează în situațiile speciale prevăzute de Metodologie, ierarhizate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru fiecare unitate de învățământ