Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Documente specifice

APEL PENTRU SELECȚIA PROFESORILOR ÎN GRUPURILE DE LUCRU

Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice organizează o procedură de selecție a profesorilor interesați să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar care dețin minimum gradul didactic II și din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar.

Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în Apelul pentru selecția profesorilor în GLC