Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Documente specifice

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 2024

 

  • Personal didactic de predare/conducere/îndrumare și control

Procedura gradatii personal didactic_2024

Anexa 6_Fisa de sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din invatamantul gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal_2024

Anexa 7.1_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul antepreșcolar și preşcolar_2024

Anexa 7.2_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul primar_2024

Anexa 7.3_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul special_2024

Anexa 7.4_ Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru profesori consilieri, profesori logopezi_2024

Anexa 8_Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de indrumare si control_2024

Anexa 9_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor_2024

Anexa 11_Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar_2024

Anexa 12_Fisă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat si suplimentar_2024

Anexa 13_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul vocațional artistic_2024

Anexa 14_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru maiştri-instructori-profesori pentru instruire practică_2024

 

  • Personal didactic auxiliar

Procedura gradatii personal didactic auxiliar_ 2024

Anexa 6 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator de patrimoniu 2024

Anexa 7 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator financiar/ contabil/ contabil șef 2024

Anexa 8 Fisa sintetica de (auto)evaluare laborant 2024

Anexa 9 Fisa sintetica de (auto)evaluare bibliotecar/ documentarist 2024

Anexa 10 Fisa sintetica de (auto)evaluare informatician 2024

Anexa 11 Fisa sintetica de (auto)evaluare secretar/secretar sef 2024

Anexa 12 Fisa sintetica de (auto)evaluare consilier ISJ 2024

 

 

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 2022

OME 3551 din 07 aprilie 2022

Metodologie_gradatie_merit _2022

Numărul gradațiilor de merit pe funcții_discipline

 

Procedura concurs gradatie de merit personal didactic 2022

Anexa 20 Fisa de (auto)evaluare cadre didactice profesori consilieri gradatie merit 2022

Anexa 21 Fisa de (auto)evaluare personal didactic de predare invatamant vocational artistic gradatie merit 2022

Anexa 22 Fisa de (auto)evaluare personal didactic de predare palate si cluburi copii gradatie merit 2022

Anexa 23 Fisa de (auto)evaluare personal didactic de predare (pregatire sportiva de specialitate) invatamant sportiv integrat si suplimentar gradatie merit 2022

Anexa 12 Fisa de (auto)evaluare cadre didactice invatamant gimnazial, liceal, profesional, posticeal maistri instructori gradatie merit 2022

Anexa 13 Fisa de (auto)evaluare a personalului de conducere, de indrumare si control gradatie merit 2022

Anexa 14 Fisa de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar gradatie merit 2022

Anexa 15 Fisa de (auto)evaluare personal de conducere palate si cluburi elevi gradatie merit 2022

Anexa 16 Fisa de (auto)evaluare cadre didactice invatamant prescolar gradatie merit 2022

Anexa 17 Fisa de (auto)evaluare cadre didactice invatamant primar gradatie merit 2022

Anexa 18 Fisa de (auto)evaluare personal didactic invatamant gimnazial, liceal, postliceal gradatie merit 2022

Anexa 19 Fisa de (auto)evaluare invatamant special si integrat profesor psihopedagog, itinerant si de sprijin, logoped, profesor-educator, invatator-educator, invatamant special gradatie

 

Procedura concurs gradatie de merit personal didactic auxiliar_ 2022

Anexa 20 Fișa de (auto)evaluare secretar

Anexa 21 Fișa de (auto)evaluare auditor public intern

Anexa 11 Fișa de (auto)evaluare administrator financiar contabil

Anexa 12 Fișa de (auto)evaluare administrator patrimoniu

Anexa 13 Fișa de (auto)evaluare asistent social

Anexa 14 Fișa de (auto)evaluare bibliotecardocumentarist

Anexa 15 Fișa de (auto)evaluare consilier juridic IȘJ

Anexa 16 Fișa de (auto)evaluare consilier_expert IȘJ

Anexa 17 Fișa de (auto)evaluare informatician

Anexa 18 Fișa de (auto)evaluare laborant

Anexa 19 Fișa de (auto)evaluare mediator școlar

Lista punctaje gradatii de merit 2022

Depunere contestatii

Lista cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2022, în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, după soluționarea contestațiilor

LISTA FINALĂ CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT, SESIUNEA 2022_22.06.2022

← Older
1 2 3