Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Documente specifice

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 2024

 

  • Personal didactic de predare/conducere/îndrumare și control

Procedura gradatii personal didactic_2024

Anexa 6_Fisa de sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din invatamantul gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal_2024

Anexa 7.1_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul antepreșcolar și preşcolar_2024

Anexa 7.2_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul primar_2024

Anexa 7.3_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul special_2024

Anexa 7.4_ Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru profesori consilieri, profesori logopezi_2024

Anexa 8_Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de indrumare si control_2024

Anexa 9_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor_2024

Anexa 11_Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar_2024

Anexa 12_Fisă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat si suplimentar_2024

Anexa 13_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul vocațional artistic_2024

Anexa 14_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru maiştri-instructori-profesori pentru instruire practică_2024

 

  • Personal didactic auxiliar

Procedura gradatii personal didactic auxiliar_ 2024

Anexa 6 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator de patrimoniu 2024

Anexa 7 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator financiar/ contabil/ contabil șef 2024

Anexa 8 Fisa sintetica de (auto)evaluare laborant 2024

Anexa 9 Fisa sintetica de (auto)evaluare bibliotecar/ documentarist 2024

Anexa 10 Fisa sintetica de (auto)evaluare informatician 2024

Anexa 11 Fisa sintetica de (auto)evaluare secretar/secretar sef 2024

Anexa 12 Fisa sintetica de (auto)evaluare consilier ISJ 2024