Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Admin ISJ

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 2024

 

  • Personal didactic de predare/conducere/îndrumare și control

Procedura gradatii personal didactic_2024

Anexa 6_Fisa de sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din invatamantul gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal_2024

Anexa 7.1_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul antepreșcolar și preşcolar_2024

Anexa 7.2_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul primar_2024

Anexa 7.3_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul special_2024

Anexa 7.4_ Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru profesori consilieri, profesori logopezi_2024

Anexa 8_Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de indrumare si control_2024

Anexa 9_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor_2024

Anexa 11_Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar_2024

Anexa 12_Fisă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat si suplimentar_2024

Anexa 13_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul vocațional artistic_2024

Anexa 14_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru maiştri-instructori-profesori pentru instruire practică_2024

 

  • Personal didactic auxiliar

Procedura gradatii personal didactic auxiliar_ 2024

Anexa 6 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator de patrimoniu 2024

Anexa 7 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator financiar/ contabil/ contabil șef 2024

Anexa 8 Fisa sintetica de (auto)evaluare laborant 2024

Anexa 9 Fisa sintetica de (auto)evaluare bibliotecar/ documentarist 2024

Anexa 10 Fisa sintetica de (auto)evaluare informatician 2024

Anexa 11 Fisa sintetica de (auto)evaluare secretar/secretar sef 2024

Anexa 12 Fisa sintetica de (auto)evaluare consilier ISJ 2024

 

 

LOCURI LIBERE CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ETAPA A II-A 2024

LOCURI LIBERE CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ETAPA A II-A

SITUAȚIA PROCESĂRII CERERILOR ȘI A LOCURILOR LIBERE DUPĂ ETAPA I

Listele nominale cu elevii admiși în prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 se regăsesc afișate pe site-ul fiecărei unități de învățământ și la avizierul acesteia.

 

Teste de antrenament – subiecte 2024

Numărul 22 din 2024 al revistei Dynamis a Casei Corpului Didactic Constanța cuprinde toate variantele de subiecte realizate în luna aprilie 2024, în cadrul grupurilor de lucru organizate pe discipline la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Toate aceste variante de subiecte sunt puse la dispoziția elevilor, constituind un antrenament util în vederea pregătirii examenelor naționale.

https://www.ccdconstanta.ro/download/Dynamis_ISJ_Mai_2024.pdf

Teste de antrenament – subiecte 2024

Numărul 20 din 2024 al revistei Dynamis a Casei Corpului Didactic Constanța cuprinde toate variantele de subiecte realizate în luna ianuarie 2024, în cadrul grupurilor de lucru organizate pe discipline la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Toate aceste variante de subiecte sunt puse la dispoziția elevilor, constituind un antrenament util în vederea pregătirii examenelor naționale.

https://www.ccdconstanta.ro/download/Dynamis_ISJ.pdf

Înscrierea în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar pentru anul școlar 2024-2025

  • LEGISLAȚIE

O R D I N privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare    Plan de scolarizare preșcolar

  • INFORMAȚII UTILE
    telverde ISJ 3

    Disponibil de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 (luni-joi) și 8.00 – 14.00 (vineri)

Acte necesare pentru înscriere la creșă, grădiniță sau la serviciul de educație timpurie complementar:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de
familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității.

Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii copiilor. În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către părinte. Validarea cererii-tip tipărite poate fi realizată doar prin semnătură la sediul unității de învățământ.

NOTĂ:

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR – https://www.siiir.edu.ro/siiir/) nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ

  • Documente specifice

CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR_2024

CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024

← Older
1 2 3 20