Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Admin ISJ

Înscrierea în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar pentru anul școlar 2024-2025

 • LEGISLAȚIE

O R D I N privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

 • INFORMAȚII UTILE
  telverde ISJ 3

  Disponibil de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 (luni-joi) și 8.00 – 14.00 (vineri)

Acte necesare pentru înscriere la creșă, grădiniță sau la serviciul de educație timpurie complementar:
a) copie de pe certificatul de naștere al copilului
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program
prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere
e) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ
f) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.
Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.
Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii copiilor. În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.
În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către părinte.

NOTĂ:

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR – https://www.siiir.edu.ro/siiir/) nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ

 • Documente specifice

 

 

PERIOADA VACANȚEI ȘCOLARE DIN INTERVALUL 24 FEBRUARIE 2025-28 FEBRUARIE 2025

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Nr. 16 din 04.03.2024, vacanța școlară din luna februarie 2025 este stabilită, pentru unitățile de învățământ din județul Constanța, în perioada 24.02.2025-28.02.2025.

Anunț de selecție pentru a deveni membru în cadrul consorțiului Erasmus+, coordonat de IȘJ Constanța – anul II

 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a obținut Acreditarea Erasmus+ nr. 2022-RO01-KA120-SCH-000108334, în baza căruia se vor derula în perioada 2023 – 2027 mobilitățile în domeniul Educație Școlară, așa cum au fost ele enunțate în aplicație și în strategiile instituționale.

Anunț de selecție pentru a deveni membru în cadrul consorțiului Erasmus+

 • REZULTATE SELECȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CE VOR DEVENI MEMBRE ÎN CADRUL CONSORȚIULUI COORDONAT DE IȘJ CONSTANȚA

Rezultate selectie unitati consortiu inainte de contestatii

Rezultate finale selectie unitati consortiu

Teste de antrenament – subiecte 2024

Numărul 18 din 2024 al revistei Dynamis a Casei Corpului Didactic Constanța cuprinde toate variantele de subiecte realizate în luna decembrie 2023, în cadrul grupurilor de lucru organizate pe discipline la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Toate aceste variante de subiecte sunt puse la dispoziția elevilor, constituind un antrenament util în vederea pregătirii examenelor naționale.

https://www.ccdconstanta.ro/download/Dynamis_ianuarie_2024.pdf

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2024

 

 • Prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024 – 2025 în baza art. 63

Extras-metodologie-Prelungirea-duratei-contractelor-individuale-de-munca-in-anul-scolar-2024-2025-pentru-cadrele-didactice-care-au-dobandit-cel-putin-definitivatul-sau-inscris-la-definitiv

Exreas-calendar_Continuitate-la-suplinire-cu-media-cel-putin-7

Cerere-continuitate

2024_Cerere_emitere_ACORD_CA_UNITATE

 • Prelungire contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024 – 2025 în baza art. 87

Extras-metodologie_Prelungirea-contractului-de-munca-pe-perioada-determinata-pentru-candidatii-cu-media-cel-putin-5

Extras-calendar-continuitate-cu-media-cel-putin-5

Cerere-continuitate

Acord-director-continuitate-nota-cel-putin 5

 • Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei

PROGRAMARE SEDINȚĂ PUBLICĂ 19-22 APRILIE

REZULTATE INSPECȚII LA CLASA

REZULTATE PROBE PRACTICE INTENSIV-BILINGV

Punctaje finale etapa de pretransfer consimtit

Cadre didactice titulare cu dosar depus in alt judet

Punctaje inițiale etapa de pretransfer consimțit

1. Extras-metodologie-pretransfer_modificarea-repartizarii-angajati-viabilitatea-postului

2. Extras-calendar-pretransfer_modificare-repartizare_viabilitatea-postului

3. Anunt primire dosare

4. Coperta-dosar-pretransfer

5. Cerere inspectie proba practica proba orala

6. Cerere-transfer-restrangere_pretransfer_isj

6.1. Cerere-pretransfer-prin-schimb-de-posturi_modificare-repartizare_schimb-de-posturi

7. Fisa_evaluare_conf_ Anexei 2, an 2024

8. Adeverinta post_2024-2025

9. Adeverință-sancțiuni

10. Declaratie-director

11. Declaratie privind postul ocupat in etapele anterioare

12. Cerere-transfer-restrangere_pretransfer

13. Anexa-17_rapoarte-comisie-de-mobilitate_model-raport_model_instiintare

14. PRE_2024_ACORD_DIRECTOR

15. PRE_2024_INSTIINTARE_ISJ_ACORD

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR PENTRU INSPECȚIILE SPECIALE

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR PENTRU SUSȚINEREA PROBEI PRACTICE DE CUNOAȘTERE A LIMBII ÎN CARE URMEAZĂ SĂ SE FACĂ PREDAREA (pentru clasele cu predare intensiv/bilingv)

 • Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

1. Extras-metodologie_modificarea-contractului-din-perioada-determinata-in-perioada-viabilitatii-postului

2. Extras calendar modificare CIM in DVP

3. Cerere-angajare-viabilitatea-postului

4. 2024_DVP_Cerere_adresata_CA_unitate

5. CT_MODIFICARE_CONTRACT_DVP_2024

6. CT_MODIFICARE_CONTRACT_DVP_2024 RESPINGERE

 • Completarea normei didactice la nivel de ISJ

1. Extras-metodologie_Completare-de-norma-la-nivelul-ISJ

2. Extras-calendar_Completarea-de-norma-si-restrangere-de-activitate-la-nivelul-ISJ

4. Cerere-completare-de-norma

5. Cerere inspectie proba practica proba orala

LISTĂ PUNCTAJE INIȚIALE – COMPLETARE NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE LA NIVEL DE ISJ

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR PENTRU SUSȚINEREA INSPECŢIEI SPECIALE LA CLASĂ

REZULTATELE CANDIDAŢILOR LA INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

PROGRAMARE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE 12 martie 2024

 • Restrângere de activitate începând cu 01.09.2024

1. Extras-metodologie_transfer-restrangere-de-activitate

2. Extras-calendar_Completarea-de-norma-si-restrangere-de-activitate-la-nivelul-ISJ

3. PROCEDURA TRANSFER PRIN RESTRANGERE 2024

4. Cerere-transfer-restrangere_pretransfer

Lista cadrelor didactice aflate în restrangere de activitate

LISTĂ PUNCTAJE INIȚIALE – RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2024

PROGRAMARE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE 12 martie 2024

 • Menținerea în activitate a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Extras-Metodologie_Mentinerea-in-activitate-ca-titular

Extras-calendar_Mentinere-in-activitate-ca-titular

Lista menținere în activitate ca titular după 65 de ani – 1.02.2024

Model_acord_mentinere_tit_2024

Cerere_tip_mentinere_activitate_titular_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat mentinerea in activitate 22.02.2024

 • Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări

Extras-Metodologie-Intregirea-normei-de-predare

Extras-calendar_Intregire-de-norma

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Programarea-probelor-practice_inspectiilor-speciale-la-clasa

Propunere intregire profesor

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat intregirea normei

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2023 – 2024

2023

Proiect E.T.I.C.

← Older
Newer →
1 2 3 4 20