Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Limba franceza-italiana-spaniola

Curriculum de specialitate. Legislație specifică

NOUOMEN 4432 privind admiterea în învăţământul liceal în 2015: OMEN admitere 2015

Anexă la OMEN 3483 cu lista examenelor recunoscute: Anexa OMEN 3483_2014

Absolvenţii clasei a VIII-a care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştintelor de limba modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute se fac, la cerere, dacă diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European de Referinţă pentru Limbi.

Programe şi planificări şcolare:

Planificări şcolare:

Programe şcolare:

Balacaureat bilingv francofon