Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte ISJ Constanta

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL  – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație” își propune creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța și Tulcea, prin operațiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

Sprijinul educațional pentru elevii din învățământul preșcolar și primar pe care și-l propune acest proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, focalizându-se pe două dintre obiectivele specifice: promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară și cercetarea și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

De asemenea, proiectul va avea o contribuție indirectă pentru realizarea obiectivului referitor la facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii. Pe de altă parte, utilizarea tehnologiilor moderne, va facilita accesul la procesele și la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului țintă, acestea fiind accesibile oricăror elevi, cadre didactice, părinți și decidenți atît la nivel regional, cât și la nivel național.

SITE CORAL