Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Despre noi

Cuvânt Inspector Școlar General

“Educaţia este o prioritate a guvernelor ţărilor europene, chiar dacă structura sistemului de educaţie şi modalităţile de implementare a politicilor educaţionale diferă de la o ţară la alta, fiecare sistem de educaţie individualizându-se prin specificul naţional. Uniunea Europeană a creat o punte de legătură între statele europene, punând la dispoziţia țărilor oportunităţi de a schimba idei şi bune practici prin proiecte de parteneriat multinaţionale pentru educaţie, proiecte inovatoare privind predarea-învăţarea-evaluarea, reţele de expertiză academice şi profesionale, platforme pentru compararea politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Scopul principal al politicii Uniunii Europene este de a îmbunătăţi sistemele de educaţie şi formare profesională într-o diversitate educaţională europeană.

Proiectele europene construiesc noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, de motivare, de transformare a procesului instructiv-educativ în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor sistemului de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate locală şi educaţională.

Felicitări tuturor pentru munca depusă şi pentru că au adus Europa în şcolile constănţene și România în țările europene şi dorim mult succes celor care vor să pornească pe drumul formării prin Europa, prin intermediul proiectelor europene.”

Inspector Şcolar general,

Submit a Comment