Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2023

Programare ședințe de repartizare

Programare sedinte de repartizare 31.08-1.09.2023

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE  – 24.08.2023

Posturi vacante/ rezervate – 24.08.2023

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE  – 21.08.2023

Posturi – 21.08.2023

Programare ședințe de repartizare

Programare sedinte publice 22-23.08.2023

 

In atentia candidatilor participanti la sedintele de repartizare din perioada 22-23 august 2023

Vă rugăm să verificați corectitudinea datelor dumneavoastră pe site-ul titularizare.edu.ro. In cazul în care, sunt neconcordante (lipsa aviz, studii incorecte/incomplete), vă rugăm să ne transmiteți pe mailul inspector.personal@isjcta.ro.

Termen: 20.08.2023, ora 20.00. Multumim!

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE  – 16.08.2023

Posturi 16.08.2023

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE

Programare sedință de repartizare 17.08.2023

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE  – 31.07.2023

Posturi 31.07.2023

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE

Programare ședință de repartizare 27.07.2023

Programare ședință de repartizare 28.07.2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Centre de concurs: TITULARIZARE 2023

În cursul zilei de 10.07.2023, se vor afișa la centrele de concurs listele candidaților care au dreptul de a participa la proba scrisă și repartizarea acestora în sălile de concurs.

Note concurs 2023 înainte de contestații

Note finale concurs 2023 (după contestații)

Anunț contestații

Cerere contestatie

Procedura de vizualizare a lucrărilor scrise

Programare vizualizare lucrări

EXPORT posturi 05.05.2023

  • PROGRAMARE VALIDARE DOSARE

Validarea dosarelor pentru înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante va avea loc în perioada 17-19.05.2023 după următorul program:

Miercuri, 17.05.2023 – 10.00-16.00  educatoare, matematică, limba engleză – LOCAȚIE: Palatul Copiilor Constanța

Joi, 18.05.2023 – 8.00 – 16.00 învățători, limba și literatura română, limba franceză, limba turcă maternă, limba rromani maternă, limba germană modernă, educație fizică și sport – LOCAȚIE: Inspectoratul Școlar Constanța, sala de ședințe demisol

Vineri, 19.05.2023 – 9.00 – 15.00 restul disciplinelor – LOCAȚIE: Inspectoratul Școlar Constanța, sala de ședințe demisol

ATENȚIE:

Absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024 validează în perioada 5-7 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Constanța, după următorul program:

  • 05.07 – 06.07.2023 în intervalul orar 9.00-12.00
  • 07.07.2023 în intervalul orar 9.00-11.00

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

CANDIDAȚI CARE NU VALIDAT ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

 

Cadre didactice angajate pe viabilitatea postului, înscrise la concurs

 

  • PROGRAMAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ

Programare inspectii la clasa Limba franceză

Programare inspectii la clasa limba turcă

Programare inspectii la clasa FIZICA

Programare inspectii la clasa RELIGIE ORTODOXĂ

Programare inspectii la disciplina Consiliere psihopedagogica

Programare inspectii la clasa_psihopedagogie specială

Programare inspectii la clasa ECONOMIE

Programare inspectii la clasa FILOSOFIE-LOGICĂ

Programare inspectii la clasa PSIHOLOGIE

Programare inspectii la clasa EDUCATIE SOCIALA 2023

Programare inspectii Chimie

Programare inspectii la clasa ÎNVĂȚĂTORI – Colegiul National Pedagogic C-tin Bratescu

Programare inspectii la clasa ÎNVĂȚĂTORI – CNA Regina Maria

Programare inspectii la clasa ÎNVĂȚĂTORI – Scoala nr. 22

Programare inspectii la clasa- ÎNVĂȚĂTORI – Școala nr. 24 Ion Jalea

Programare inspectii la clasa- INVĂȚĂTORI Scoala nr. 38

Programare inspectii la clasa EDUCATORI – GPP Dumbrava minunată

Programare inspectii la clasă EDUCATORI GPP nr. 6

Programare inspectii la clasă EDUCATORI Lumea copiilor

Programare inspectii la clasă EDUCATORI GPP 2 PITICI

Programare inspectii la clasă EDUCATORI GPP nr. 45

Programare probe practice EDUCATIE FIZICA

Programare inspectii la clasa Educatie fizica

Programare inspectii la clasa MATEMATICA grupa 1

Programare inspectii la clasa MATEMATICA grupa 2

Programare inspectii la clasa BIOLOGIE

Programare probe practice_Informatica

Programare inspectii la clasa limba germană

Programare inspectii la clasa _Limba engleza

Programare probă PRACTICĂ DE CUNOASTERII A LIMBII

Programare inspectii la clasa_EDUCATIE PLASTICA

Programare inspectii EDUCATIE MUZICALA

Programare probe practice Educație muzicală specializată

Programare probe practice Coregrafie

Programare inspectii la clasa Discipline tehnice

Programare probe practice_Discipline tehnice

Programare inspectii la clasa_LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Programare inspectii la clasa_LIMBA LATINA

Programare inspectii la clasa disciplina geografie

Programare inspectii la clasa ISTORIE

 

Actualizare programare inspectii la clasa FIZICA

Actualizare programare inspectii la disciplina Consiliere psihopedagogica

 

OBS. Graficul de desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale poate suferi modificări!

 

În conformitate cu art. 3 al OUG. nr. 56/11.06.2023, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 510, SE ANULEAZĂ programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor  practice pentru concursul pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea 2023!

Monitorul Oficial Partea I nr. 510